Superenkel modell for endringsledelse
FAGARTIKKEL <br> <br> Skrevet av <br>John Richard Hanssen
FAGARTIKKEL

Skrevet av
John Richard Hanssen
25. september 2015

Optimal fremtid for organisasjonen med prosessledelse

Endringsledelse er sjelden en «walk in the park», og god endringsledelse krever en bevisst og bred involvering fra involverte personer fra tidlig i et prosjektforløp. Endringsledelse er også et fag som har utviklet seg mye over de siste årene – hvor vi ser at mange går vekk fra tradisjonelle guruer innen endringsledelse, som f.eks. John Kotter, og over i en større grad av iscenesettelse av kollektive utforskningsprosesser i forhold til å skape en optimal fremtid for organisasjonen – som kan være bygget på Otto Scharmer. Jeg har selv vært en del av denne reisen og profesjonsutviklingen i over 10 år nå, og min tilgang til organisasjonsutvikling har modnet seg betraktelig over disse årene.

ADKAR-modellen

Når jeg imidlertid kan planlegge et forløp for organisatorisk implementering av en løsning er det ofte en modell jeg faller tilbake på, i all hovedsak for den er lett å kommunisere og bygge opp gode workshops rundt. Det er en modell som bidrar til gode dialoger rundt hvordan vi kan angripe en problemstilling, og som kan omsettes til operative arbeidsplaner for kommunikasjonsaktiviteter, utdanningsforløp osv. Den er lett å tilpasse til situasjoner hvor man for eksempel skal implementere en ny IT-løsning, hvor du har et konkret målbilde du ønsker å få realisert, men kan også tilpasses til mer eksplorative situasjoner.

ADKAR-modellen jeg ofte bruker er hentet fra Prosci Institute i USA, og sier i sin enkleste form at vi i en suksessfull forandring må igjennom 5 steg:

  • Awareness. Vi må få kjennskap til endringen, f.eks. at et nytt IT-system er på trappene.
  • Desire. Vi må få lyst til å delta i endringsprosessen, forstå hva verdien er for meg.
  • Knowledge. Vi må få kunnskap om hva dette konkret betyr, og hvordan jeg skal arbeide i fremtiden
  • Ability. Jeg må få evnene/rammene til å fungere i nytt setup, som både kan være support og veiledninger – men også at nytt utstyr må på plass.
  • Reinforcement. Vi må forstyrke endringen, slik at den forblir brukt – og vi ikke faller tilbake i gamle vaner.

Måten jeg arbeider i workshops med denne modellen er at vi først foretar et grovt analysearbeid:

  • Vi definerer målbildet for hele endringen (hvor vil vi?)
  • Vi identifiserer målgrupper og vurderer omfanget av endringen for dem (hvem skal gjøre hva annerledes når?)
  • Vi vurderer målgruppene ut ifra hvor motivert de er – og hvor mye kunnskap/evne de mangler i dag.

Når dette er gjort går vi spesifikt inn og spørr hva vi må gjøre for hver målgruppe for å sikre awareness, desire, knowledge, ability og reinforcement. Når dette er gjor har vi en liste over tiltak/budskap vi skal ha gjennomført/formidlet, og det er bare å brette opp armene og starte arbeidet.

Modellen suppleres med andre perspektiv på endringsledelse løpende, men i forhold til å bruke den til å trekke ut gode tanker og ideer ut i fra en gruppe mennesker i et arbeidsmøte er den strålende. Superenkel innføring i modellen kan du få på www.prosci.com , hvor du også kan melde deg på kursforløp i endringsledelse.

John Richard/ Seniorrådgiver

 

 

2015-09-24 12.52.23

Smidige organisasjoner i praksis

Smidige organisasjoner i praksis  Hva vil det si å jobbe smidig - og hvordan kan denne praksisen gi bedre samarbeid, skape mer engasjement og sikre en mer effektiv måte å jobbe på for din organisasjon? Tor- Ivar Hals er Partner og Senior Rådgiver hos Abilator og har...

Abilator blir partnere med Digitaliseringsinstituttet

Abilator satser tungt på kompetanse, og har nå inngått et samarbeid med forsknings- og kompetenseutviklingshuset Digitaliseringsinstituttet. Med en slik samarbeidsavtale får du som leder, medarbeider eller organisasjon nå muligheten til å melde deg på den aller...

Vi utvikler Abilator Academy

Vi har satt oss som målsetting å utvikle «next practice» innenfor innovasjon, tjenesteutvikling og transformasjon. Dette tar vi på alvor – og ønsker å dele vår kunnskap og erfaringer med våre kunder.  Bakgrunnen er at skal våre kunder, og vi, kunne lykkes med å skape...

Jeg gir stafettpinnen videre!

Dette er et personlig innlegg! Fra nyttår går jeg over i en ny rolle i Abilator. Espen Linløkken blir ny daglig leder. I dette innlegget tar jeg et tilbakeblikk, hvorfor Espen tar over den daglige ledelsen og forteller litt om min nye rolle fremover. Og, dette...

Ledelse av digital transformasjon

Hva kreves av ledere som skal gjennomføre digitaliseringsprogram i egen organisasjon? Og, hvordan gjør vi lederne i stand til å lykkes med digital transformasjon? Hva er annerledes fra andre lederutviklingsprogram?   Et viktig aspekt er selvfølgelig at må du ha en...

Programleder for DigiTrøndelag

DigiTrøndelag er et program som skal bidra til å løfte digitaliseringen i trønderske kommuner. Arbeidet bygger rundt en lang tradisjon for samarbeid i Trøndelag rundt nyskaping og digitalisering - og er ett av mange digi-nettverk som nå etableres rundt omkring i...

Seminar: Lederkapasiteter og digital transformasjon

Digital transformasjon krever at vi tenker nytt om jobben vår, hvordan vi skal arbeide og ikke minst hvordan vi skal utøve ledelse. Vi må utvikle vår horisont og finne nye måter å samhandle på. Men, hva skal egentlig til hos ledere for å lykkes med digital...

Lederskap i krisetider

De siste månedene har mange ledere i store og små organisasjoner kjent på kroppen hva det vil si å "stå i stormen" - og lede mennesker i frustrasjoner og krise. Store endringer har rammet mange uten forvarsel - og hvordan kan man som leder velge strategier som...

Vi innstiller ikke – vi omstiller!

Verden ser helt annerledes ut nå enn for bare noen få dager siden – og det er vanskelig å forestille seg hvordan situasjonen er om noen få uker frem i tid. Mange av oss gjør en stor ekstraordinær innsats på jobb - på samme tid som mange av oss er redde for egen og...

Si hei til Birthe!

Vi har fått enda en ny medarbeider i Abilator denne høsten, Birthe Sætereid. Hun vil være vår nye prosjektkoordinator. Her kommer en liten introduksjon. Birthe er nyinnflyttet fra Bergen med bachelor i Creative Digital Media og erfaring fra produksjon og...