Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

Nasjonalt og globalt står vi overfor enorme utfordringer, som vil kreve store samfunnsmessige endringer de kommende årene. Det offentlige Norge og Danmark bruker til sammen omkring 980 milliarder kroner i året på anskaffelser fra privat næringsliv. — Med gode...
Ledelse av digital transformasjon

Ledelse av digital transformasjon

Et viktig aspekt er selvfølgelig at må du ha en forståelse for hva digital transformasjon er, hvordan du bygger et målbilde for digitalisering og hvordan du kan lede et omstillingsprogram. Et annet aspekt handler om hvordan du som leder skaper læring i...
Ikke bli satt i bås av en personlighetstest

Ikke bli satt i bås av en personlighetstest

I dette innlegget gjør jeg rede for et alternativ til tradisjonelle personlighetstester som ofte blir brukt innen lederutvikling, og gir en ramme for hvordan vi faktisk kan bidra til lederutvikling som leverer konkrete resultat til virksomhetene. Det er mulig via...