Klasseromskurs og workshops

På våre kurs og workshops kan du skaffe deg ny kompetanse, skape læring om ny praksis, samt høste inspirasjon og erfaringer fra våre erfarne kursholdere og workshop-fasilitatorer.

Vi gir deg praktiske ferdigheter du har behov for

Vi tror at utvikling av faglig kunnskap, bygge erfaring og nettverk kan gjøres på mange måter. Våre klasseromskurs er basert på faglige modeller, teorier og rammeverk som presenteres og praktiseres gjennom øvelser og trening i klasserommet. Våre kurs er interaktive og samskapende og tar utgangspunkt i å maksimere læringseffekt gjennom teori og praktisk trening.

 

Kurs i september og oktober 2023 Dato Hvor Pris
Intro til smidig
25.10.2023 Trondheim 7 900,-
Certified Scrum Master
31.10 – 01.11.2023 Trondheim 15 500,-

 Se alle våre kommende kurs nederst på siden

 

Kurs i september og oktober 2023 Dato
Intro til smidig
25.10.2023
Certified Scrum Master
31.10 – 01.11.2023

 Se alle våre kommende kurs nederst på siden

Alle våre klasseromskurs inneholder:

  • Fysisk undervisning/workshop 
  • Erfarne kursholdere 
  • Utviklende og tilpasset måte å lære på 
  • Kursmateriell og dokumentasjon etter endt kurs
  • Servering (kaffe, lunch, mm) er inkludert

Smidig Lederskap

Agility in Leadership –
Smidig Ledelse

Varighet: 2 dager
Sted: Trondheim, Oslo

 

Utvikle ditt lederskap gjennom vårt lederutviklingskurs i Smidig Ledelse. Kurset introduserer teori og praktisk ledelse

 

LES MER

Agility in Organisations – Smidige Organisasjoner

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

 

Kurset fokuserer på å utvikle lederens evne til å utvikle og endre organisasjonens kultur og arbeidspraksis. Målet er å kunne bli en mer smidig organisasjon

Les mer

Smidig for linjeledere og personalledere

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim, Oslo 

 

Kurs for linjeledere og personalledere som trenger å forstå hvordan de kan lede smidige team og avdelinger.

 

Les mer

Kurs for deg som utvikler folk og organisasjoner

Organisasjonsdesign
med EDGY

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

I dette kurset introduseres deltakerne til en helhetlig modell for etablering av organisasjonsdesign og organisasjonsutvikling. Du lærer både teori og får øve deg i praksis med konkrete case.

 

Meld din interesse

Psykologisk
trygghet i team

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

På dette kurset lærer deltakerne teorien bak psykologisk trygghet. I tillegg trenes det på praktiske øvelser slik at teorien kan tas inn i din virksomhet

 

 

 Meld din interesse

Workshopledelse for begynnere

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

Kurset gir innføring i workshopledelse og fasilitering av effektive og fruktbare møter i din virksomhet. Praktisk rettet kurs for effektiv anvendelse etter endt kurs

 

 

 Meld din interesse

Program og utviklingsforløp

background

Prosessledelse

Oppstart hver høst og vår

Sammen med Playmakerne tilbyr vi en prosesslederutdannelse som går over 5 kursdager. Individuell veiledning på case fra egen organisasjon.

Les mer

background

Utvikle «Growth Mindset » Online Cohort

2 timer a 12 uker

Deltakerne får dypdykk i utvikling av lederkompetanser og praksiser for å bli en mer effektiv leder i smidige organisasjoner

Meld din interesse

DI2X Digitliseringsinstituttet

Masterclass
Digital transformasjon

Mange ledere mangler tilstrekkelig digitalt mindset og mange ledergrupper mangler et felles språk som kan brukes til å peke ut retningen for organisasjonens digitale transformasjon

Les mer

 Våre kurs i smidig ledelse er basert på et internasjonalt fagmiljø –
med kursopplegg som er utviklet og tilpasset for moderne virksomheter

Abilator tilbyr som eneste kursleverandør i Norge kurs fra internasjonalt anerkjente Agile Leadership Journey. Kursene er utviklet i et tungt faglig globalt miljø – som fokuserer på hvordan utvikle ledere med en mer robust verktøykasse når de skal utvikle kundeorienterte, smidige og bærekraftige organisasjoner.

Våre kurs innen smidig ledelse kan også leveres som interne kurs for å sikre en hensiktsmessig ramme for dine ledergrupper.

Våre erfarne instruktører

Vi som holder kurs er levende opptatt av formidling og læring. Våre kursinstruktører har lang erfaring fra både undervisning og formidling. Samtidig har de også praktisk erfaring fra organisasjoner som benyttes i alle våre kurs.

Tor Ivar Hals

Tor Ivar Hals

Smidig ledelse og praksis. Agile Leadership Journey Guide

John Richard Hanssen

John Richard Hanssen

Lederutvikling, prosessledelse

Arne Åhlander

Arne Åhlander

Certified Scrum Trainer

Dette sier våre kursdeltakere

Læring med mange gode praktiske eksempler og gruppearbeid, hvor en får en god verktøykasse med seg.

Deltaker fra Trondheim Kommune

Kurset har en god kombinasjon av forståelig teori, diskusjoner og øvelser som er relevant for å lede kunnskapsarbeidere.

Deltaker fra Enova