Klasseromskurs og workshops

På våre kurs og workshops kan du skaffe deg ny kompetanse, skape læring om ny praksis, samt høste inspirasjon og erfaringer fra våre erfarne kursholdere og workshop-fasilitatorer.

Vi gir deg praktiske ferdigheter du har behov for

Vi tror at utvikling av faglig kunnskap, bygge erfaring og nettverk kan gjøres på mange måter. Våre klasseromskurs er basert på faglige modeller, teorier og rammeverk som presenteres og praktiseres gjennom øvelser og trening i klasserommet. Våre kurs er interaktive og samskapende og tar utgangspunkt i å maksimere læringseffekt gjennom teori og praktisk trening.

 

Kurs i september og oktober 2023 Varighet Dato Hvor Pris
Agile Leadership med Pete Behrens (engelsk) 2 dager 10.-11.10.2023 Oslo 15 900,-
Intro til smidig
1 dag 25.10.2023 Trondheim 7900,-
Certified Scrum Master
2 dager 31.10 – 01.11.2023 Trondheim 15 500,-

 Se alle våre kommende kurs nederst på siden

 

Kurs i september og oktober 2023 Dato Hvor Pris
Agile Leadership med Pete Behrens (engelsk) 10.-11.10.2023 Oslo 15 900,-
Intro til smidig
25.10.2023 Trondheim 7 900,-
Certified Scrum Master
31.10 – 01.11.2023 Trondheim 15 500,-

 Se alle våre kommende kurs nederst på siden

 

Kurs i september og oktober 2023 Dato
Agile Leadership med Pete Behrens (engelsk) 10.-11.10.2023
Intro til smidig
25.10.2023
Certified Scrum Master
31.10 – 01.11.2023

 Se alle våre kommende kurs nederst på siden

Alle våre klasseromskurs inneholder:

  • Fysisk undervisning/workshop 
  • Erfarne kursholdere 
  • Utviklende og tilpasset måte å lære på 
  • Kursmateriell og dokumentasjon etter endt kurs
  • Servering (kaffe, lunch, mm) er inkludert

Smidig Lederskap

Agility in Leadership –
Smidig Ledelse

Varighet: 2 dager
Sted: Trondheim, Oslo

 

Utvikle ditt lederskap gjennom vårt lederutviklingskurs i Smidig Ledelse. Kurset introduserer teori og praktisk ledelse

 

LES MER

Agility in Organisations – Smidige Organisasjoner

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

 

Kurset fokuserer på å utvikle lederens evne til å utvikle og endre organisasjonens kultur og arbeidspraksis. Målet er å kunne bli en mer smidig organisasjon

Les mer

Smidig for linjeledere og personalledere

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim, Oslo 

 

Kurs for linjeledere og personalledere som trenger å forstå hvordan de kan lede smidige team og avdelinger.

 

Les mer

Introduksjon til
Smidig

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim, Oslo

 

Kurset gir en introduksjon til smidige verdier, prinsipper og metoder. Kurset dekker både teori og praktiske øvelser

 

Les mer

Certified Scrum
Product Owner

Varighet 2 dager
Sted: Trondheim, Oslo

 

Sertifiseringskurs for Produkteier – gir sertifiseringen Certified Scrum Product Owner fra Scrum Alliance
Kurset kjøres i samarbeid med Metier.

Les mer

Certified
Scrum Master

Varighet: 2 dager
Sted: Trondheim, Oslo

 

Sertifiseringskurs for Scrum Master – gir sertifiseringen Certified Scrum Master fra Agile Alliance. Kurset kjøres i samarbeid med Metier.

 

Les mer

Kurs for deg som utvikler folk og organisasjoner

Organisasjonsdesign
med EDGY

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

I dette kurset introduseres deltakerne til en helhetlig modell for etablering av organisasjonsdesign og organisasjonsutvikling. Du lærer både teori og får øve deg i praksis med konkrete case.

 

Meld din interesse

Psykologisk
trygghet i team

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

På dette kurset lærer deltakerne teorien bak psykologisk trygghet. I tillegg trenes det på praktiske øvelser slik at teorien kan tas inn i din virksomhet

 

 

 Meld din interesse

Workshopledelse for begynnere

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

Kurset gir innføring i workshopledelse og fasilitering av effektive og fruktbare møter i din virksomhet. Praktisk rettet kurs for effektiv anvendelse etter endt kurs

 

 

 Meld din interesse

Inner development goals – introkurs

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

Vi introduserer Inner Development Goals (IDG) for deltakerne. Kurset fokuserer på bakgrunn og innhold i IDG – og praktiske øvelser for å forstå hvordan IDG kan anvendes i din virksomhet

Meld din interesse 

Beyond Budgeting Workshop med Bjarte Bogsnes

Varighet: 1 dag
Sted: Trondheim

Denne workshopen vil gi deg en unik innsikt i smidig virksomhetsstyring i praksis, både fra et ledelses- og styringsmessig perspektiv. Du vil dra nytte av Bjarte Bogsnes sin lange erfaring med Beyond Budgeting. 

LES MER

Program og utviklingsforløp

background

Prosessledelse

Oppstart hver høst og vår

Sammen med Playmakerne tilbyr vi en prosesslederutdannelse som går over 5 kursdager. Individuell veiledning på case fra egen organisasjon.

Les mer

background

Utvikle «Growth Mindset » Online Cohort

Oppstart Februar 2024

2 timer a 12 uker

Deltakerne får dypdykk i utvikling av lederkompetanser og praksiser for å bli en mer effektiv leder i smidige organisasjoner

Meld din interesse

DI2X Digitliseringsinstituttet

Masterclass
Digital transformasjon

Mange ledere mangler tilstrekkelig digitalt mindset og mange ledergrupper mangler et felles språk som kan brukes til å peke ut retningen for organisasjonens digitale transformasjon

Les mer

background

Prosci Certified Change Practitioner

Bedriftsinterne kurs

3 dager

Deltakerne blir sertifiserte i verdens mest utbredte endringsledelsesmetode. Kurset gjennomføres av våre partnere i Stretch Accelerate.

Meld interesse

Les mer om kurset

 Våre kurs i smidig ledelse er basert på et internasjonalt fagmiljø –
med kursopplegg som er utviklet og tilpasset for moderne virksomheter

Abilator tilbyr som eneste kursleverandør i Norge kurs fra internasjonalt anerkjente Agile Leadership Journey. Kursene er utviklet i et tungt faglig globalt miljø – som fokuserer på hvordan utvikle ledere med en mer robust verktøykasse når de skal utvikle kundeorienterte, smidige og bærekraftige organisasjoner.

Våre kurs innen smidig ledelse kan også leveres som interne kurs for å sikre en hensiktsmessig ramme for dine ledergrupper.

Våre erfarne instruktører

Vi som holder kurs er levende opptatt av formidling og læring. Våre kursinstruktører har lang erfaring fra både undervisning og formidling. Samtidig har de også praktisk erfaring fra organisasjoner som benyttes i alle våre kurs.

Tor Ivar Hals

Tor Ivar Hals

Smidig ledelse og praksis. Agile Leadership Journey Guide

John Richard Hanssen

John Richard Hanssen

Lederutvikling, prosessledelse

Arne Åhlander

Arne Åhlander

Certified Scrum Trainer

 

Alle kurs Varighet Dato Hvor Pris
Agile Leadership + Lede Smidige organisasjoner med Pete Behrens (engelsk)
2 dager 10.-11.10.2023 Oslo 15 900,-
Introduksjon til Smidig 1 dag 25.10.2023 Trondheim 7 900,-
Certified Scrum Master
2 dager 31.10.2023 – 1.11.2023 Trondheim 15 500,-
Smidig for Linjeledere og personalledere 1 dag 7.11.2023 Trondheim 7 900,-
Lede Smidige Organisasjoner 1 dag 16.11.2023 Trondheim 7 900,-

 

 

Alle kurs Dato Hvor Pris
Agile Leadership + Lede Smidige organisasjoner med Pete Behrens (engelsk)
10.-11.10.2023 Oslo 15 900,-
Introduksjon til Smidig 25.10.2023 Trondheim 7 900,-
Certified Scrum Master
31.10.2023 – 1.11.2023 Trondheim 15 500,-
Smidig for Linjeledere og personalledere 7.11.2023 Trondheim 7 900,-
Lede Smidige Organisasjoner 16.11.2023 Trondheim 7 900,-

 

Dette sier våre kursdeltakere

Læring med mange gode praktiske eksempler og gruppearbeid, hvor en får en god verktøykasse med seg.

Deltaker fra Trondheim Kommune

Kurset har en god kombinasjon av forståelig teori, diskusjoner og øvelser som er relevant for å lede kunnskapsarbeidere.

Deltaker fra Enova