Organisasjons- og lederutvikling som skaper verdi

Vi er inspirert av folk, hvordan de samhandler og hvordan vi kan legge til rette for en utvikling av både den enkelte og organisasjonene de er en del av.

Bli en katalysator for vekst

Når er det du som leder skaper mest verdi for organisasjonen du leder? Vi mener det er når du evner å balansere flere behov opp mot hverandre, navigere klokt i vanskelige og komplekse beslutninger og bidra til at dine ansatte utvikler seg.

I våre lederutviklingsprogram setter vi fokus på reisen fra å være en ekspert til å bli en katalysastor for vekst. Via å bli kjent med egne handlingsmønstre og perspektiv øker du handlingsrommet og din ledereffektivitet.

Organisasjoner som lærer

I en kompleks og sammensatt verden lykkes organisasjoner som lærer hurtig best. Vi har metodikk og erfaring som hjelper deg i å bygge smidige og lærende organisasjoner.

Vi tror på at når vi setter læring og utvikling i sentrum får vi engasjerte ansatte, tilfredse kunder og mer bærekraftige løsninger.

I vår verktøykasse finner du både rammeverk for kontinuerlig forbedring, smidige organisasjoner og selvorganisering i små og store virksomheter. Hvilket verktøy som passer akkurat din organisasjon finner vi ut av sammen.

 

Effektive ledergrupper

Hvordan kan dere gå fra å ha en gruppe ledere som har ansvaret for ulike deler av organisasjonen til en ledergruppe som jobber sammen for å løse de krevende utfordringene som går på tvers?

Vi har hjulpet en lang rekke ledergrupper med å utvikle en effektiv samhandling som skaper verdi for ansatte, eiere og kunder.

Styrk ledere og nøkkelpersoner

Hvilke lederkapasiteter må du selv utvikle for å bygge team og virksomheter? Vi jobber målrettet med både ferdighetsbygging og egenutvikling hos ledere og nøkkelpersoner.

Vi har en rik verktøykasse for lederutvikling som inkluderer The Leadership Profile. Her er vi et sterkt coachteam med erfaring fra å bygge ledere innen både offentlig og privat virksomhet.

Vi jobber både med flere ledere sammen – og individuelle ledere og nøkkelpersoner som ønsker en utviklingsreise.

Bygg effektive team

Effektive team er nøkkelen til suksess. Hos Abilator er vi eksperter på å bygge sterke, samarbeidsorienterte team. Vi skreddersyr rådgivning og teamutvikling som hjelper organisasjoner med å oppnå toppytelse.

Kontakt oss i dag for å styrke ditt team og nå nye høyder i din virksomhet.

Kursleder fra Abilator formidler med en behagelig ro, og får med seg gruppen på en fin måte. Godt med tid til å tenke og reflektere.

Deltaker, åpent lederutviklingskurs

Herlig engasjert prosessleder med god evne til å få med alle deltakerne, setter tonen for de rette samtalene, tydelig der det trengs – og med en god dose humor på toppen.

CFO, større privat virksomhet

Lederutviklingsprogrammet hos Abilator har vist meg veien til en mer helhetlig form for ledelse.

Leder, statlig virksomhet

Møt våre spesialister innen leder- og organisasjonsutvikling

Tor Ivar Hals

Tor Ivar Hals

Smidig entusiast med lang ledererfaring

Opptatt av hvordan smidig organisasjonsutvikling og ledelse basert på smidige prinsipper kan knyttes sammen med utvikling av robuste, helhetlige og effektive ledere.

Tor Ivar har erfaring med selv å være leder på ulike nivåer i mange år – og er dermed kjent med «å ha skoa på».

Kombinert med erfaringen med å ha coachet, trent og veiledet en svært lang rekke ledere i årenes løp gjør han til en effektiv, solid og trygg veileder, fasilitator og coach for kunden

John Richard Hanssen

John Richard Hanssen

Erfaren coach som setter læring i system

Med en fot i både strategi – og organisasjonsutvikling  evner John Richard å skape retning i krevende prosesser. Han har lang erfaring fra både bank, IKT og offentlig sektor som leder og rådgiver.

Han har jobbet med personlig utvikling av ledere i over 10 år, og undervist ledere og nøkkelpersoner i endringsledelse og prosessledelse i snart 20 år.

Han er sertifisert coach, og veileder jevnlig ledere/spesialister på organisasjonsutvikling og digitalisering.

Ta kontakt med oss

Trenger du hjelp til å utvikle din organisasjon til neste nivå? Eller har du spørsmål om hva vi jobber med? 

Ikke nøl med å fylle inn kontaktskjemaet: