Vi brenner for å hjelpe deg

 

Vår historie

Abilator ble startet i 2012 for å utforske hvordan vi best kan møte en ny digital verden med økt endringstakt, usikkerhet og kompleksitet.

Vi har utviklet metodikk for hvordan løse komplekse utfordringer, og hjelper i dag kunder med både kompetanse og kapasitet. I dag er vi et lite og høykompetent team i Abilator med et bredt nettverk av samarbeidspartnere.

Vi inspireres av dyktige mennesker

Vi er genuint opptatt av å utvikle oss selv og menneskene rundt oss – både kunder og samarbeidspartnere. Vi arbeider derfor konstant med egen kompetanseutvikling, og motiveres av å ha dyktige mennesker rundt oss.

Om du deler vår faglige dedikasjon og har jobbet noen år som rådgiver/prosjektleder innen digitalisering hører vi veldig gjerne fra deg.

 

Møt menneskene i Abilator

Espen Linløkken

Med bakgrunn fra industriell økonomi og entreprenørskolen på NTNU lever og ånder Espen for innovasjon og utvikling av nye produkter og selskap. Espen har fordypet seg i bruk av kunstig intelligens og utvikling av innovasjonskulturer i større og mindre virksomheter – og fått utfoldet seg blant annet som konsulent i Capgemini og innovasjonssjef i Sticos.

Daglig Leder
Tlf: 905 82 054
espen@abilator.no

John Richard Hanssen

Startet i Danske Bank, hvor han arbeidet med prosess- og endringsledelse, senere EVRY og Capgemini. Lang erfaring fra IT-utviklingsprosjekt og forretningsutvikling. Han brenner for å bygge gode og innovative løsninger med brukerne i sentrum, og har et sterkt blikk på hvordan vi kan organisere oss for effektiv samhandling.

Seniorrådgiver
Master i samfunnsøkonomi
Tlf: 911 22 779
jrh@abilator.no

Tor-Ivar Hals

Med en master i IT-ledelse og 20 års erfaring fra selskaper som Oracle, Statoil/Equinor, Danske Bank, Capgemini og PwC, er Tor-Ivar brennende opptatt av hvordan mennesker og organisasjoner kan utvikles og forbedres.

Han har bred erfaring fra store og komplekse digitale utviklingsprosjekter, og har jobbet mye med hvordan smidig utviklingsmetodikk kan skaleres i store selskaper. Han er også utdannet NLP Coach og brenner for å jobbe med utvikling av mennesker.

Seniorrådgiver
Tlf: 909 21 013
torivar@abilator.no

Reidar Stølan

Lang erfaring med digitalisering og kommersialisering fra startups, finansbransjen og store konsulentselskap som Capgemini, Accenture og EVRY. Har erfaring hele veien fra innsikt til inntjening. Reidar brenner for innovasjonsprosesser med utgangspunkt i Design Thinking-metodikken og har passion for hvordan teknologi kan anvendes for å nå forretningsmessige mål i ulike organisasjoner.

Seniorrådgiver
Tlf: 960 15 599
rs@abilator.no

Birthe

Birthe Sætereid

Birthe har bachelor i Creative Digital Media fra Teesside University i Middlesbrough, UK og har erfaring med produksjon og prosjektledelse innen 3D-animasjon og visualisering.
Hun har jobbet med prosjekter blant annen innen barne-TV, olje/gass/offshore og havbruk.

Hos Abilator holder Birthe styr på våre kundeprosjekt og vår daglige drift.

Kontorleder og konsulent
Tlf: 922 45 404
birthe@abilator.no

Jannicke Husevåg

Jannicke Husevåg

Jannicke sin kompetanse, erfaring og interesse ligger i skjæringspunktet mellom IKT, organisasjon og kommunikasjon. Hun har bred erfaring fra privat og offentlig sektor både som konsulent, leder og prosess-/prosjektleder. Hun har vært med å bygge opp og utvikle organisasjoner, og trives godt når hun kan lede eller bistå i strategiarbeid og utviklingsprosesser. Hun er en engasjert, tydelig og strukturert prosessdriver med sterk kommunikasjonsfaglig kompetanse. 

Jannicke er spesielt interessert i hvordan utnytte teknologi til det beste for virksomheter, innbyggere og samfunnet i stort. Hun har stor tro på at fremtiden er digital og at de virksomhetene som lykkes, er de som forstår hva dette betyr for virksomheten og den bransjen man opererer i, og som klarer å omstille seg og utnytte dette til sin fordel.

Seniorrådgiver
Tlf: 917 913 69

jannicke@abilator.no

Sindre Kristian Alvsvåg Ottestad

Sindre har bakgrunn fra studentfrivillighet, studentpolitikk og som rådgiver og prosjektleder i Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund). Han har opparbeidet seg solid erfaring fra strategisk arbeid som hvor samhandling mellom aktører med ulike interesser har vært sentralt. Han har opparbeidet seg stor forståelse for organisasjoner, politiske prosesser og saksbehandling.

Sindre har jobbet mye med involvering og medvirkning i store komplekse prosesser. Han er uredd i møte med store oppgaver, samtidig som han er empatisk, inkluderende og glad i folk.

Rådgiver
Tlf: 917 51 929

Sindre@abilator.no

 

Tommy Engvik

Tommy Engvik

Tommy jobber primært som program-/prosjektleder for det offentlige i store digitaliseringsinitiativer (f.eks. anskaffelse og innføring av IT-løsninger eller utvikling av digitale tjenester). 

Tommy har over 10 års erfaring som konsulent innenfor ulike sektorer (helse, kommune, energi) og ulike prosjekter (digital transformasjon, innføring av ERP-system, Lean/kontinuerlig forbedring, lønnsomhetsforbedring osv). Han har en MSc (Sivilingeniør) i Produktutvikling og produksjon fra NTNU.

 

Seniorrådgiver
Tlf: 997 10 805
tommy@abilator.no

 

Erle Damm

Erle studerer fornybar energi ved NTNU.  Hun bistår ved gjennomføring av arrangementer, og støtter arbeidet med Abilators bærekraftsprosjekt.

Prosjektmedarbeider

Erle@abilator.no

 

Tilde Dalberg

Tilde tar en master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies). Hun bistår Abilator med digital markedsføring og nettsiden.

Prosjektmedarbeider

Tilde@abilator.no

 

Kursholdere

Arne Åhlander

Arne Åhlander jobber som konsulent og coach i hans egen bedrift, Aqqurite. Arne har 25 års erfaring fra ledende stillinger innen IT, og har jobbet med virksomhetsstyring, produktledelse og konsulenttjenester på disse områdene.

Arne er sertifisert Scrum Trainer (CST), Training from the Back of the Room (TBR) certified Trainer, Agile Lean Leadership Trainer, lisensiert kursleder Orangino Work og tidligere Management 3.0 Licensed Facilitator. 

Mellom oppdrag og opplæring er Arne foredragsholder på konferanser innen Agile og Lean.

Arne er kursholder i Abilator
arne.ahlander@aqqurite.se