Organisasjons- og lederutvikling

Vi styrker ledere og team gjennom strategisk læring, endringsprosesser og ferdighetsbygging for å oppnå suksess og bærekraftig vekst.

Abilator Design Studio

Virksomhetsdesign er en helhetlig tilnærming for å skape sammenheng mellom hvem vi er, hva vi vil og hvordan vi skal levere verdi for våre kunder.

Ved å forstå og analysere kundeopplevelser, virksomhetsarkitektur og målsettinger bidrar vi til å øke effektiviteten, innovasjonen og den overordnede ytelsen til din organisasjon.

Vi har sertifiserte prosessledere innen virksomhetsdesign som hjelper dere i gang.

Abilator Academy

Styrk din kompetanse til å lede endringer og utvikle organisasjoner hos oss. Vi har lang undervisningserfaring og brenner for å formidle kunnskap.

Hvem er vi?

Vi har en unik erfaring fra smidig lederskap, innovasjon, organiasjonslæring og teknologiutvikling. Vi søker etter ny kunnskap og er dyktig på å fasilitere læring og utvikling.

Det gjør at vi er i stand til å  skape fremdrift i dine strategiske prosesser og levere prosjekter som sikrer gevinster for våre kunder.

Hvem er våre kunder?

Våre kunder er ambisiøse. De står ofte i større endringsprosesser, som krever at de må ta i bruk teknologi på en ny måte. De må tenke nytt rundt ledelse, organisering og hvordan de møter sine kunder.

Har du lyst til å utvikle din organisasjon til neste nivå hører vi gjerne fra deg.

Hvem er våre kunder?

Våre kunder er unike. Det krever at vi alltid arbeider tett med kundene. Vi bidrar med metodikk, erfaring og perspektiv. Kundene bidrar med kjennskap til egen organisasjon og bransje.

Sammen tegner vi opp et prosjektkart vi navigerer etter, og sikrer at vi når målene vi har satt oss. Vi legger vekt på en åpen og tydelig kommunikasjon hele veien.

 

Prosess- og prosjektledelse

Det å lede organisasjoner i endring krever overblikk, nysgjerrighet og pågangsmot.

Vi har gjort det før – og bistår gjerne!

Nytt fra oss i Abilator

Ta kontakt med oss.