Digital transformasjon

Både offentlige og private virksomheter er i stadig endring. Digital transformasjon er viktig for å lykkes med stadig økende krav til effektivisering, lønnsomhet, kvalitet, brukerorientering og ivaretakelse av krav og lovverk.

Vi i Abilator ønsker å bidra til å løse de viktige utfordringene for våre kunder – derfor hjelper vi våre kunder med digital transformasjon.

Våre tjenester innenfor digital transformasjon

U

Kartlegging og modenhetsanalyse

Strategi og målbilde

Smidig transformasjon

Program- og prosjektledelse

U

Kartlegging og modenhetsanalyse

Mange av våre kunder ønsker vår hjelp til å kartlegge hvor de befinner seg når det gjelder digital transformasjon.

Våre kartlegginger tar utgangspunkt i at digital transformasjon må ses på som en helhet hvor både teknologi, strategi, ledelse og organisasjon spiller en rolle. Vi bistår våre kunder i å kartlegge viktige elementer for å kunne sette retning for veien videre:

🔎 Digital modenhet – Hvor langt har din organisasjon kommet i sin digitale reise?

🔎 Organisasjonens evner/kapabiliteter – Hvordan ligger din organisasjon an på de 13 evnene man må besitte for å lykkes med digital transformasjon?

  Strategi og målbilde

  Hvordan kan din virksomhet gjøre de riktige valgene når mulighetene er mange?

  Vi hjelper våre kunder med å etablere en helhetlig metodikk for gjennomføring av en digital transformasjon. Dette innebærer strategi, målbilde, handlingsplaner og operasjonalisering av disse.

  Vi jobber gjerne basert på tre horisonter. Hva bør gjøres i horisont 1, 2 og 3? Hvor mye innsats og ressurser skal brukes på de ulike horisontene?

  Smidig transformasjon

  I en tid hvor endring kanskje er den eneste konstante faktor, så oppdager mange virksomheter viktigheten av smidighet i måten vi legger strategiske planer, organiserer oss, endrer og tilpasser oss. 

  Vi i Abilator kan hjelpe deg oppnå raskere omstillingsevne og mer kraftfulle leveranser, ved å introdusere virksomheten for moderne og erfaringsbaserte prinsipper og metoder.   

  Ledelse utøves i et stadig mer komplekst landskap. Utfordringene vi står i er omskiftelig og ofte uklare. Smidig tankesett og praksis er for mange virksomheter en måte å tilnærme seg vanskelige og uoversiktlige problemstillinger. Vi hjelper organisasjoner til å beskrive hvordan smidig ledelse kan hjelpe til å ta styring og peke retning når usikkerheten og uforutsigbarheten er stor.

   Program- og prosjektledelse

   Vi har lang erfaring med å bistå våre kunder i realisering av digital transformasjon gjennom programmer og prosjekter. Vi har ofte roller som programleder/assisterende programleder eller prosjektleder/assisterende prosjektleder.

   I Abilator har vi kjennskap til de vanligste metodene i gjennomføring av programmer og prosjekter. Det viktigste for oss er at programmene og prosjektene bidrar til oppnåelse av våre kunders overordnede mål. I tillegg til godt håndverk i gjennomføringen sørger vi for dette ved at:

   • vi sikrer riktig innretning og helhet av programmer og prosjekter
   • vi har god dialog med relevante folk og initiativer/prosjekter i og utenfor organisasjonen
   • vi setter oss inn i de store linjene som påvirker programmet/prosjektet (strategier – kontekst – kultur osv.)

   For å nå mål og realisere gevinster er det helt nødvendig med godt endringsarbeid. I Abilator ser vi på alle programmer og prosjekter som endringsinitiativ, og benytter anerkjente metoder for å hjelpe organisasjonen gjennom bevissthet, ønske, kunnskap, evne og forsterkning. Les mer om hvordan vi jobber med endringsledelse.

    Les mer om hvordan vi har hjulpet våre kunder med digital transformasjon

    Abilator er gode til å fasilitere rammer for diskusjoner og samtidig sørge for fremdrift. Vi har sammen diskutert oss frem til et målbilde som føles riktig for alle. Abilator er kompetente, initiativrike og effektive.

    Linda Jacobsen

    Leder for digitaliseringsseksjonen, Miljødirektoratet

    Abilator har bistått med gevinstarbeid, der kommunen har hatt behov for å bygge bedre kompetanse. I tillegg har Abilator bidratt med kompetanse og kapasitet i alle faser av prosjektet. Å få bistand til hele tiden å være i forkant planleggingsmessig og i tillegg kunne gjøre gode beslutninger, er viktige suksesskriterier etter min mening.

    Lasse Arntsen

    Oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune

    De tre horisontene har gjort det enklere for oss å strekke ut hele målbildet. Veien mot digitalisering er kompleks og Abilator har vært en uvurderlig ressurs i dette arbeidet

    Tor-Anders Hanssen

    Generalsekretær, Norges Golfforbund

    Ta kontakt med oss

    Trenger du hjelp til å utvikle din organisasjon til neste nivå? Eller har du spørsmål om hva vi jobber med? 

    Ikke nøl med å fylle ut skjemaet: