ADKAR – en strukturert endringsledelsesmetode

17. februar 2023

Skrevet av Sindre
For organisasjoner som ønsker å gjennomføre endringer, kan det være en utfordring å sikre at endringene faktisk skjer og at de oppnår de ønskede resultatene. ADKAR-metoden er et nyttig verktøy i dette arbeidet, og gir en strukturert tilnærming til endringsledelse. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva ADKAR er og hvordan den kan brukes til å gjennomføre vellykkede endringsprosesser.

ADKAR er en endringsledelsesmetode som ble utviklet av Prosci, en av verdens ledende organisasjoner innen endringsledelse. ADKAR er en forkortelse for Awareness (bevissthet), Desire (ønske), Knowledge (kunnskap), Ability (evne) og Reinforcement (forsterkning), som representerer de fem trinnene som må oppnås for å skape en vellykket endring.

Awareness

Det første trinnet i ADKAR er å skape bevissthet rundt endringen. Dette kan omfatte å identifisere og kommunisere behovet for endring, og gi tydelig informasjon om hva som vil forandre seg. Det er viktig å involvere alle som vil bli berørt av endringen, og kommunisere på en måte som sikrer at alle forstår hva som vil skje.

Desire

Det neste trinnet er å skape et ønske om endring. Dette kan omfatte å vise hvorfor endringen er viktig, og hvordan det vil påvirke organisasjonen og dens medarbeidere. Det kan også innebære å motivere medarbeidere og ledere til å ta ansvar for endringen, og gi dem insentiver til å støtte den.

Knowledge

Det tredje trinnet handler om å gi de involverte den kunnskapen de trenger for å gjennomføre endringen. Dette kan omfatte trening og opplæring, samt å gi tilgang til relevant informasjon og ressurser. Det er viktig at medarbeidere og ledere har tilstrekkelig kunnskap til å forstå hva som kreves av dem.

Ability

Det fjerde trinnet er å sikre at de involverte har evnen til å gjennomføre endringen. Dette kan omfatte å tilby støtte og veiledning, og å sørge for at organisasjonen har de ressursene som trengs for å gjennomføre endringen. Det kan også innebære å legge til rette for en gradvis innføring av endringen, slik at medarbeidere og ledere kan tilpasse seg.

Reinforcement

Det femte og siste trinnet i ADKAR er å forsterke endringen. Dette kan omfatte å anerkjenne og belønne de som har støttet endringen, samt å sikre at endringen blir en integrert del av organisasjon

Overgangsfaser i endringsprosesser er krevende. Illustrasjonen fra Prosci viser hvordan man ved bruk av deres metodikk kan unngå en sveitserost-tilstand, der man helst skal ha full gevinnstrealisering. Les mer i om ADKAR i denne artikkelen, og bli med på seminar i våre lokaler mandag 09. mars 2023. Meld deg på her.

Hvordan kan jeg benytte ADKAR?

Selv om ADKAR-modellen er en nyttig verktøykasse for endringsledelse, er det ikke alltid like enkelt å gjennomføre modellen i praksis. For å gjennomføre ADKAR effektivt, må du ta hensyn til følgende trinn:

Identifiser endringsbehovet

Før du kan implementere ADKAR-modellen, må du først identifisere hvorfor endringen er nødvendig og hvilken innvirkning den vil ha på organisasjonen og dens ansatte. Det kan være lurt å utføre en omfattende analyse for å vurdere hva som fungerer bra i organisasjonen og hva som kan forbedres.

Planlegg implementeringen

Når du har identifisert endringsbehovet, må du utarbeide en plan for implementeringen av ADKAR-modellen. Planen bør inneholde detaljerte trinn for hvordan hver del av modellen skal implementeres i organisasjonen, og hvilke ressurser som vil være nødvendig for å gjennomføre hver del av prosessen.

Skap bevissthet

Når planen er på plass, må du skape bevissthet om endringen i organisasjonen. Dette kan inkludere kommunikasjon til ansatte om hva som skal skje, hvorfor det er nødvendig og hva som vil være de langsiktige fordelene. Det er også viktig å tydeliggjøre hva som vil være de individuelle fordelene for de ansatte.

Bygg kunnskap

Når bevisstheten er skapt, må du sørge for at de ansatte har den kunnskapen som trengs for å gjennomføre endringen. Dette kan innebære opplæring i nye verktøy eller systemer, eller opplæring i nye arbeidsmetoder og prosesser. Det er også viktig å gi de ansatte tilstrekkelig tid til å bli kjent med endringen.

Skap ønske

For å få de ansatte til å ønske endringen, er det viktig å involvere dem og lytte til deres synspunkter og bekymringer. Dette kan skape et eierskap til endringen og en følelse av at de har innflytelse på hvordan endringen vil påvirke dem.

Bygg opp motstandskraft

Selv om du har gjort alt du kan for å få de ansatte til å ønske endringen, vil det alltid være noen som motsetter seg endringen. Det er viktig å håndtere denne motstanden på en konstruktiv måte, for eksempel ved å lytte til deres bekymringer og gi dem tilstrekkelig støtte og opplæring.

Gi støtte og oppfølging

Implementeringen av ADKAR-modellen er ikke en engangsprosess, og det vil være behov for kontinuerlig støtte og oppfølging for å sikre at endringen er vellykket. Dette kan inkludere å tilby kontinuerlig opplæring, gi støtte til de ansatte som sliter med endringen, og kontinuerlig evaluere og justere endringsprosessen.

Fordeler og ulemper

Det er viktig å ha en tydelig forståelse av både fordeler og ulemper før man implementerer metoden. Dette vil bidra til å sikre at organisasjonen er godt forberedt og rustet for endringene som kommer. Til tross for noen ulemper kan ADKAR-metoden være en effektiv og allsidig tilnærming for å lede organisasjonsendringer.

Fordeler med ADKAR-modellenUlemper med ADKAR-modellen
Fokus på individuell endring
En av de største fordelene med ADKAR er at det fokuserer på den individuelle opplevelsen av endring, og hvordan hver person i organisasjonen kan tilpasse seg den nye situasjonen. Dette bidrar til å skape en følelse av personlig eierskap over endringen og øker sannsynligheten for suksess.
Tidkrevende
Implementeringen av ADKAR kan være tidkrevende, spesielt hvis det er en stor organisasjon eller kompleks endring. Det krever grundig analyse og planlegging, samt tid og ressurser for å gjennomføre de nødvendige endringene.
Strukturert tilnærming
ADKAR gir en strukturert tilnærming for endringsledelse, noe som bidrar til å redusere usikkerheten og stresset som ofte følger med endringer. Ved å ha en klar plan og tydelige mål, kan organisasjonen og de ansatte føle seg tryggere og mer forberedt på endringene som kommer.
Kan være begrensende
Selv om ADKAR gir en strukturert tilnærming til endringsledelse, kan det også være begrensende i noen situasjoner. Organisasjoner og team kan føle seg tvunget til å følge metoden til punkt og prikke, selv om noen trinn ikke passer helt til deres spesifikke situasjon eller behov.

Fleksibel modell
ADKAR kan brukes i en rekke forskjellige endringer, enten det er en teknologisk endring, organisasjonsendring eller endring av arbeidsprosesser. Dette gjør metoden veldig allsidig og kan tilpasses til de fleste situasjoner.
Avhengig av ledelsen
Suksessen til ADKAR-metoden er avhengig av god ledelse. Hvis lederne i organisasjonen ikke støtter og gjennomfører endringene i tråd med ADKAR-metoden, kan det føre til at prosessen mislykkes.

Kort fortalt

ADKAR-modellen er en strukturert tilnærming til endringsledelse som hjelper organisasjoner å planlegge og gjennomføre endringer på en mer effektiv måte. Modellen består av fem faser: bevissthet, ønske, kunnskap, evne og forsterkning. Ved å følge disse stegene kan organisasjoner sikre at deres endringsprosesser er vellykkede og at de oppnår de ønskede resultatene.

En av fordelene ved å bruke ADKAR-modellen er at den hjelper organisasjoner med å identifisere og løse utfordringer på et tidlig stadium av endringsprosessen. Modellen gir også en klar og strukturert tilnærming som gjør det enklere å følge og måle fremdriften. Videre bidrar ADKAR til å engasjere de ansatte og sikre at de er klare for endringen.

Imidlertid er det også noen ulemper ved å bruke ADKAR. En av ulempene er at modellen kan være tidkrevende og komplisert å gjennomføre, spesielt i større organisasjoner med mange ansatte og komplekse strukturer. Det kan også være vanskelig å få alle ansatte med på endringen, spesielt hvis det er motstand mot endringen i organisasjonen.

Til tross for disse utfordringene, er ADKAR-modellen fortsatt en av de mest populære tilnærmingene til endringsledelse, og den brukes av organisasjoner over hele verden. Med riktig implementering og tilpasning til organisasjonens behov, kan ADKAR-modellen være en verdifull ressurs for å sikre suksess i endringsprosesser.

Er du mer nysgjerrig på ADKAR er det bare å ta kontakt.

Sindre Kristian Alvsvåg er sertifisert endringsleder gjennom Prosci, og ønsker å dele litt av sin kunnskap gjennom artikler og seminarer.

Les mer fra oss

Oppnå strategiske mål via anskaffelser – en smakebit

by | apr 17, 2024 | Seminars | 0 Comments

Vi gleder oss til frokostmøtet “Oppnå strategiske mål via anskaffelser” 2. mai sammen med Inventura og VOXT. Før møtet ønsker vi å gi en liten smakebit på hva arrangementet vil inneholde gjennom denne artikkelen.

Klar for faglig frokost: Café Påfyll trekker engasjerte deltakere

by | apr 12, 2024 | News | 0 Comments

Mange var nok sultne på både frokost og faglig påfyll da de ankom torsdagens Café Påfyll. Sellanraa Bok & Bar duftet nytraktet kaffe og fersk frokost da deltakerne dukket opp på det utsolgte arrangementet.

Bærekraftig forretningsutvikling: grønnere valg, bedre resultater og veien til økt lønnsomhet

by | nov 15, 2023 | Article | 0 Comments

Som rådgiver på bærekraftig forretningsutvikling, ønsker jeg å se nærmere på de tre ingrediensene som virkelig driver bedrifters lønnsomhet: rammebetingelser, forbrukerpreferanser og prisen på kapital. 

Abilator styrker seg innen bærekraft og anskaffelser

by | okt 2, 2023 | News | 0 Comments

Denne gangen har vi vært så heldige og fått en erfaren og anerkjent profil med på laget. Cecilie Hammond Spark har sin første arbeidsdag hos oss i Abilator mandag 2. oktober.

Nytt kurs: Introduksjon til Smidig

by | aug 16, 2023 | Seminars | 0 Comments

De fleste virksomheter i dag er opptatt av bærekraftig verdiskaping, produkt-, og tjenesteutvikling. I dagens stadig skiftende forretningslandskap er det nødvendig å være både tilpasningsdyktig og lyttende (på behov og ønsker fra kunder, brukere eller innbyggere). For effektivitet må man også være handlekraftig - for å kunne tilpasse seg raskt, og dermed skape verdi og oppnå ønskede resultater.

Fra bitch til bestevenn

by | aug 15, 2023 | Article | 0 Comments

Sommeren er på hell. Forhåpentligvis er du nå fulladet av energi, arbeidslyst og motivert som bare det! Du føler deg som en god og balansert utgave av deg selv, og har opparbeidet deg en bonus på tålmodighetskontoen.

Veien fra ull til gull!

by | mar 22, 2023 | Article | 0 Comments

Forskningen er soleklar! Psykologisk trygghet øker prestasjon og innovasjon – og det vises på bunnlinja! For å hente hjem gullet må tryggheten bygges, trenes og vedlikeholdes. Året rundt.

Nasjonalt kvalitetsløft: Historien om DigiBarnevern og Trondheim kommune 

by | mar 22, 2023 | Customer case | 0 Comments

Dette er en historie om hvordan et lite prosjekt i én kommune førte til et stort nasjonalt initiativ for et helhetlig kvalitetsløft i alle kommunale barnevernstjenester i Norge – historien om DigiBarnevern.

ADKAR – en strukturert endringsledelsesmetode

by | feb 17, 2023 | Article | 0 Comments

For organisasjoner som ønsker å gjennomføre endringer, kan det være en utfordring å sikre at endringene faktisk skjer og at de oppnår de ønskede resultatene. ADKAR-metoden er et nyttig verktøy i dette arbeidet, og gir en strukturert tilnærming til endringsledelse. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva ADKAR er og hvordan den kan brukes til å gjennomføre vellykkede endringsprosesser.