Miljødirektoratet: Veien mot en digital hverdag

25. august 2021

Skrevet av Reidar Stølan
Miljødirektoratet sikter høyt med nye digitale ambisjoner. Vi har tatt en prat med Linda Jacobsen, leder for digitaliseringsseksjonen, om deres valg av Abilator som digital sparringspartner.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Klima- og miljødepartementet, som skal redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing. Direktoratet har i rundt 700 ansatte i Trondheim og Oslo, og har “et rent og rikt miljø” som sin visjon for fremtiden. 

Digitale verktøy og ambisjoner

I starten av 2019 fikk digitaliseringsseksjonen i Miljødirektoratet oppdraget fra toppledelsen om å utarbeide en digital ambisjon for fremtiden. Ambisjonen skulle gi retning for digitaliseringsarbeidet og skal oppleves relevant og konkret for alle i Miljødirektoratet. I oppstartsfasen var det sentralt å forstå virksomhetens oppgaver og prosesser. Linda brukte derfor mye tid på å snakke med både ansatte og ledere for å forstå hva Miljødirektoratet hadde behov for. Samt utvikle gode digitale løsninger som ivaretar brukernes behov. Selv har hun alltid hatt en brennende interesse for mennesker og teknologi, og for å utvikle gode tjenester i offentlig sektor.

Når vi spør Linda om hun har eksempler på digitalisering fra Miljødirektoratet i dag, forteller hun følgende:

– Vi har mange gode digitale løsninger i dag. Eksempelvis har vi digitalisert jegerdokumentasjon og jobber kontinuerlig for at våre brukere kan samhandle effektiv med oss. En stor del av arbeidet i Miljødirektoratet går ut på å behandle søknader. Vi kan ta Equinor og oljeplattformene i Nordsjøen som et annet eksempel. Når Equinor skal få oljen fra plattformene inn på land, må mottaksanlegget søke om tillatelse til å slippe ut noe forurensing. Denne søknaden er digital og kommer inn til oss i Miljødirektoratet, og behandles av saksbehandler som sender digitalt svar i retur. Her har digitale verktøy gjort prosessen smidigere og mer effektiv for både brukerne og oss, forteller Linda. 

Konkurransen om en sparringspartner

I arbeidet med ambisjonen og kartleggingen av kompetanse, ønsket Linda flere digitale ressurser som kunne bidra med struktur og faglige diskusjoner. Det var viktig for henne å vite at arbeidet gikk i riktig retning. Linda ønsket å knytte til seg en ekstern samarbeidspartner som kunne bidra med  faglige diskusjoner, struktur og erfaring. På bakgrunn av dette arrangerte Miljødirektoratet en konkurranse for å finne den beste sparringspartneren.

– Det var mange som meldte seg på konkurransen. Abilator utmerket seg raskt, selv om vårt første møte var med en trøblete videooverføring. De klarte å formidle helt konkret hva de hadde jobbet med og levert for andre, og gjorde meg raskt trygg på at de kunne stille med et meget kompetent team som kunne snu seg raskt. Det viste seg at dette var midt i blinken, akkurat slik jeg ville jobbe! Abilator danket ut flere andre, store konkurrenter, takket være sin innsikt i både teknologi, strukturer og ikke minst sympatiske væremåte , forteller Linda.

«Abilator danket ut flere andre, store konkurrenter, takket være sin innsikt i både teknologi, strukturer og ikke minst sympatiske væremåte«

Det digitale målbildet

I samarbeid med Abilator ønsket Linda å skape et digitalt målbilde som konkretiserer tiltakene som skal ta Miljødirektoratet i riktig retning. Etter anbefaling fra Abilator, ble målbildet og strategien laget med utgangspunkt i den anerkjente metodikken: de tre horisonter.

Vi brukte horisontene trinnvis og ønsket å synliggjøre for alle i organisasjonen hva som var neste ledd. Ressursinnsatsen ville bevege seg ettersom vi stadig utviklet oss videre. Modellen og horisontene er også svært egnet til å synliggjøre prioriteringer og avhengigheter.

Videre forteller Linda at Miljødirektoratets digitale målbilde skal fungere som en ledestjerne for prosjektet og organisasjonen internt, men også for å fremme organisasjonens funksjonsområder. I målbildet står det:

– Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

– De tre horisontene skal bidra til å vise hvordan digitaliseringen gjør hverdagen enklere for innbyggerne, næringsliv og ansatte i Miljødirektoratet. Abilator foreslo å identifisere syv innsatsområder for å få til dette: metodikk, teknologi, samarbeid, kompetanse og kapasitet, virksomhetsarkitektur, infrastruktur og informasjonsforvaltning som la premissene for handlingsplanen. Det synes vi var en god ide, sier Linda. 

Miljødirektoratets digitale målbilde skal fungere som en ledestjerne for prosjektet og organisasjonen internt, men også for å fremme organisasjonens funksjonsområder

Linda Jacobsen 

Resultater for hele organisasjonen 

Avslutningsvis forteller Linda at Abilators styrke har vært smidig tilnærming, tung kompetanse og erfaring, god innsikt i digitale verktøy og modeller og evnen til å strukturere informasjon. 

Abilator er gode til å fasilitere rammer for diskusjoner og samtidig sørge for fremdrift. Vi har sammen diskutert oss frem til et målbilde som føles riktig for alle. Abilator er kompetente, initiativrike og effektive. De har utfordret meg, og ikke minst organisasjonen, til å tenke nytt. Måten Abilator jobber på gir effektive resultater, og våre ansatte har opplevd utviklingsarbeidet både som nyttig og morsomt.

Les mer fra oss

Bærekraftig forretningsutvikling: grønnere valg, bedre resultater og veien til økt lønnsomhet

by | nov 15, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

Som rådgiver på bærekraftig forretningsutvikling, ønsker jeg å se nærmere på de tre ingrediensene som virkelig driver bedrifters lønnsomhet: rammebetingelser, forbrukerpreferanser og prisen på kapital. 

Abilator styrker seg innen bærekraft og anskaffelser

by | okt 2, 2023 | Blog template - News | 0 Comments

Denne gangen har vi vært så heldige og fått en erfaren og anerkjent profil med på laget. Cecilie Hammond Spark har sin første arbeidsdag hos oss i Abilator mandag 2. oktober.

Nytt kurs: Introduksjon til Smidig

by | aug 16, 2023 | Blog template - Seminars | 0 Comments

De fleste virksomheter i dag er opptatt av bærekraftig verdiskaping, produkt-, og tjenesteutvikling. I dagens stadig skiftende forretningslandskap er det nødvendig å være både tilpasningsdyktig og lyttende (på behov og ønsker fra kunder, brukere eller innbyggere). For effektivitet må man også være handlekraftig - for å kunne tilpasse seg raskt, og dermed skape verdi og oppnå ønskede resultater.

Fra bitch til bestevenn

by | aug 15, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

Sommeren er på hell. Forhåpentligvis er du nå fulladet av energi, arbeidslyst og motivert som bare det! Du føler deg som en god og balansert utgave av deg selv, og har opparbeidet deg en bonus på tålmodighetskontoen.

Veien fra ull til gull!

by | mar 22, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

Forskningen er soleklar! Psykologisk trygghet øker prestasjon og innovasjon – og det vises på bunnlinja! For å hente hjem gullet må tryggheten bygges, trenes og vedlikeholdes. Året rundt.

Nasjonalt kvalitetsløft: Historien om DigiBarnevern og Trondheim kommune 

by | mar 22, 2023 | Blog template - Customer case | 0 Comments

Dette er en historie om hvordan et lite prosjekt i én kommune førte til et stort nasjonalt initiativ for et helhetlig kvalitetsløft i alle kommunale barnevernstjenester i Norge – historien om DigiBarnevern.

ADKAR – en strukturert endringsledelsesmetode

by | feb 17, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

For organisasjoner som ønsker å gjennomføre endringer, kan det være en utfordring å sikre at endringene faktisk skjer og at de oppnår de ønskede resultatene. ADKAR-metoden er et nyttig verktøy i dette arbeidet, og gir en strukturert tilnærming til endringsledelse. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva ADKAR er og hvordan den kan brukes til å gjennomføre vellykkede endringsprosesser.

Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

by | aug 15, 2022 | Blog template - Customer case | 0 Comments

Ved hjelp av fire nye innovasjonsverktøy kan det offentlige nå kartlegge de faktiske behovene sine – eksisterende og fremtidige – og kommunisere disse ut til leverandørmarkedet på en måte som driver frem nye og fremtidsrettede løsninger.
Golfball

Hjalp Golfforbundet med digital strategi

by | sep 8, 2021 | Blog template - Customer case | 0 Comments

I en tid hvor digital kompetanse er viktigere enn noensinne, var Norges Golfforbund raske med å hanke inn Reidar Stølen fra Abilator som ekstern ressurs da de trengte hjelp med å legge en digital strategi.