Miljødirektoratet sikter høyt med nye digitale ambisjoner. Vi har tatt en prat med Linda Jacobsen, leder for digitaliseringsseksjonen, om deres valg av Abilator som digital sparringspartner.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Klima- og miljødepartementet, som skal redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing. Direktoratet har i rundt 700 ansatte i Trondheim og Oslo, og har “et rent og rikt miljø” som sin visjon for fremtiden. 

Digitale verktøy og ambisjoner

I starten av 2019 fikk digitaliseringsseksjonen i Miljødirektoratet oppdraget fra toppledelsen om å utarbeide en digital ambisjon for fremtiden. Ambisjonen skulle gi retning for digitaliseringsarbeidet og skal oppleves relevant og konkret for alle i Miljødirektoratet. I oppstartsfasen var det sentralt å forstå virksomhetens oppgaver og prosesser. Linda brukte derfor mye tid på å snakke med både ansatte og ledere for å forstå hva Miljødirektoratet hadde behov for. Samt utvikle gode digitale løsninger som ivaretar brukernes behov. Selv har hun alltid hatt en brennende interesse for mennesker og teknologi, og for å utvikle gode tjenester i offentlig sektor.

Når vi spør Linda om hun har eksempler på digitalisering fra Miljødirektoratet i dag, forteller hun følgende:

– Vi har mange gode digitale løsninger i dag. Eksempelvis har vi digitalisert jegerdokumentasjon og jobber kontinuerlig for at våre brukere kan samhandle effektiv med oss. En stor del av arbeidet i Miljødirektoratet går ut på å behandle søknader. Vi kan ta Equinor og oljeplattformene i Nordsjøen som et annet eksempel. Når Equinor skal få oljen fra plattformene inn på land, må mottaksanlegget søke om tillatelse til å slippe ut noe forurensing. Denne søknaden er digital og kommer inn til oss i Miljødirektoratet, og behandles av saksbehandler som sender digitalt svar i retur. Her har digitale verktøy gjort prosessen smidigere og mer effektiv for både brukerne og oss, forteller Linda. 

Konkurransen om en sparringspartner

I arbeidet med ambisjonen og kartleggingen av kompetanse, ønsket Linda flere digitale ressurser som kunne bidra med struktur og faglige diskusjoner. Det var viktig for henne å vite at arbeidet gikk i riktig retning. Linda ønsket å knytte til seg en ekstern samarbeidspartner som kunne bidra med  faglige diskusjoner, struktur og erfaring. På bakgrunn av dette arrangerte Miljødirektoratet en konkurranse for å finne den beste sparringspartneren.

– Det var mange som meldte seg på konkurransen. Abilator utmerket seg raskt, selv om vårt første møte var med en trøblete videooverføring. De klarte å formidle helt konkret hva de hadde jobbet med og levert for andre, og gjorde meg raskt trygg på at de kunne stille med et meget kompetent team som kunne snu seg raskt. Det viste seg at dette var midt i blinken, akkurat slik jeg ville jobbe! Abilator danket ut flere andre, store konkurrenter, takket være sin innsikt i både teknologi, strukturer og ikke minst sympatiske væremåte , forteller Linda.

Abilator danket ut flere andre, store konkurrenter, takket være sin innsikt i både teknologi, strukturer og ikke minst sympatiske væremåte – Linda Jacobsen

Det digitale målbildet

I samarbeid med Abilator ønsket Linda å skape et digitalt målbilde som konkretiserer tiltakene som skal ta Miljødirektoratet i riktig retning. Etter anbefaling fra Abilator, ble målbildet og strategien laget med utgangspunkt i den anerkjente metodikken: de tre horisonter.

Vi brukte horisontene trinnvis og ønsket å synliggjøre for alle i organisasjonen hva som var neste ledd. Ressursinnsatsen ville bevege seg ettersom vi stadig utviklet oss videre. Modellen og horisontene er også svært egnet til å synliggjøre prioriteringer og avhengigheter.

Videre forteller Linda at Miljødirektoratets digitale målbilde skal fungere som en ledestjerne for prosjektet og organisasjonen internt, men også for å fremme organisasjonens funksjonsområder. I målbildet står det:

– Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

– De tre horisontene skal bidra til å vise hvordan digitaliseringen gjør hverdagen enklere for innbyggerne, næringsliv og ansatte i Miljødirektoratet. Abilator foreslo å identifisere syv innsatsområder for å få til dette: metodikk, teknologi, samarbeid, kompetanse og kapasitet, virksomhetsarkitektur, infrastruktur og informasjonsforvaltning som la premissene for handlingsplanen. Det synes vi var en god ide, sier Linda. 

Miljødirektoratets digitale målbilde skal fungere som en ledestjerne for prosjektet og organisasjonen internt, men også for å fremme organisasjonens funksjonsområder – Linda Jacobsen 

Resultater for hele organisasjonen 

Avslutningsvis forteller Linda at Abilators styrke har vært smidig tilnærming, tung kompetanse og erfaring, god innsikt i digitale verktøy og modeller og evnen til å strukturere informasjon. 

Abilator er gode til å fasilitere rammer for diskusjoner og samtidig sørge for fremdrift. Vi har sammen diskutert oss frem til et målbilde som føles riktig for alle. Abilator er kompetente, initiativrike og effektive. De har utfordret meg, og ikke minst organisasjonen, til å tenke nytt. Måten Abilator jobber på gir effektive resultater, og våre ansatte har opplevd utviklingsarbeidet både som nyttig og morsomt.