Introduksjon til Smidig

Varighet: 1 dag

Alle som ønsker å lære om hva det vil si å jobbe smidig og hvordan en kan lykkes med det. 

Introduksjon til kurset

Smidig (Agile) arbeidsform har som hensikt å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet – raskt, effektivt og kontinuerlig. Det handler om å skape en lærende organisasjon, hvor endring og utvikling er naturlig og ønsket. Og først og fremst handler det om verdiskaping. Verdiskaping for kunder og brukere.  

Vi har lang erfaring i å etablere og støtte smidige team i store og små organisasjoner – og vi har lyst til å bruke denne erfaringen til å hjelpe deg noen steg på vegen til å bli en mer smidig organisasjon. 

I dette kurset legger vi opp til høy takhøyde, hvor det vil være rom for å stille spørsmål, ha diskusjoner, samt bli veiledet gjennom demonstrasjoner og øvelser.

Innhold i kurset

Historie: hvorfor og hvordan vokste smidig frem  

Hva vil det si å være smidig i praksis – og hva er det ikke  

En introduksjon til smidig kultur og verdier 

 • Kontinuerlig forbedring 
 • Fokus på læring og tilbakemeldinger 
 • Fokus på verdiskaping 
 • Psykologisk trygghet i team 

En innføring i noen smidige metoder  

 • Scrum 
 • Kanban 
 • DevOps  
 • Design Thinking  

Endring i organisasjonen – overgang til smidig 

 • Ledelse 
 • Strategi 
 • Struktur 
 • Prosess 
 • Folk  
 • Kultur 

 
Etter endt kurs skal du:  
Ha en god forståelse for hva som skal til for å bli smidig og hvilke forutsetninger som må på plass for å lykkes. Ha en overordnet forståelse for hva ulike smidige metoder er og når de kan/bør brukes. 

Opplegg

 • Kurs/workshop kjøres 0830 – 1600 
 • Sted: Olav Tryggvasons gate 51, 7011 Trondheim

Kurset inkluderer

Fysisk undervisning/workshop 

Vi kjører våre kurs hos oss i moderne lokaler. 

Erfarne kursholdere 

Opplæring fra erfarne instruktører som både har lang ledererfaring, erfaring i utvikling av smidige virksomheter og ledere. 

Utviklende og tilpasset måte å lære på 

Programmet er inndelt i ulike moduler. Hver modul har egne læringsmål. Opplegget er en kombinasjon av teori og forståelse, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid. 

Servering 

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser. 

Språk 

Kursmateriell er på delvis på engelsk og delvis på norsk. Undervisningen gjennomføres av en norsk kursholder på norsk med mindre noe annet er spesifisert. 

Kursdatoer

 • 28. august 2023, Trondheim (språk: norsk)

 • 25. oktober 2023, Trondheim (språk: norsk)

Pris

 Kurs 1 dag: kr 7900,- pr deltaker