Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

15. august 2022

Ved hjelp av fire nye innovasjonsverktøy kan det offentlige nå kartlegge de faktiske behovene sine – eksisterende og fremtidige – og kommunisere disse ut til leverandørmarkedet på en måte som driver frem nye og fremtidsrettede løsninger.

Nasjonalt og globalt står vi overfor enorme utfordringer, som vil kreve store samfunnsmessige endringer de kommende årene. Det offentlige Norge og Danmark bruker til sammen omkring 980 milliarder kroner i året på anskaffelser fra privat næringsliv.

— Med gode veiledningsverktøyer kan disse kronene bidra til å skape nye produkter og tjenester som løser deler av de store utfordringene vi står overfor, innleder Hilde Sætertrø, seniorrådgiver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Hilde Sætertrø, LUP

Hilde Sætertrø, LUP

— Det offentlige viser samfunnsansvar, får bedre løsninger for pengene og gode produkter som løser utfordringene deres. Leverandørindustrien får muligheten til å utvikle og produsere til eksport, supplerer John Richard Hanssen, grunnlegger og seniorkonsulent i Abilator.

Fire innovasjonsverktøy

Sætertrø har så langt utviklet fire planleggingsverktøy, sammen med Abilator. Hvert verktøy hjelper innkjøperne gjennom viktige deloppgaver i anskaffelsesprosessen – slik som oppstart, behovskartlegging, markedsdialog og ledelsesforankring.

— Verktøyene skal først og fremst styrke bestillerkompetansen. Målet er altså å kartlegge behovene i organisasjonen – hva er problemene som må løses? – for deretter å kommunisere disse behovene ut til markedet på en måte som skaper interesse og bringer frem nye løsninger, sier Sætertrø.

Nå går verktøyene sin seiersgang også i Danmark.

— En innovativ anskaffelsesprosess kan gjennomføres likt i alle land og bygger på et felles EU-regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyene har derfor internasjonal relevans. Vi er veldig glade for at danskene nå «stjeler» fra oss og eventuelt tilpasser og videreutvikler til eget behov og ulike anskaffelses-kontekster, smiler Sætertrø fornøyd.

Brer om seg i Danmark

LUP sine verktøy ligger tilgjengelig på nett – til fri benyttelse eller inspirasjon. I Danmark har CO-PI, en nær samarbeidspartner av LUP, oversatt verktøyene og benytter dem nå som inspirasjon for eget opplegg.

— Vi valgte verktøyene fordi de skaper gode forutsetninger for å utforske behovene i offentlig sektor. Vi har brukt verktøyene en liten stund nå og merker at de lar oss koble behov mot innkjøp på en god måte, forklarer Anne Marie Berg, innovasjonskonsulent i CO-PI.

Kollega og med-innovasjonskonsulent Lærke Møller Sandsdalen har brukt verktøyene på to konkrete skaleringsprosesser for bygg- og anleggsbransjen.

— Ett prosjekt handler om hvordan offentlige byggherrer kan redusere massehåndtering i prosjektene sine, og ett om omstilling av arbeidsplasser. Metoden vår handler til syvende og sist om å samle så mange aktører som mulig om enslydende krav, men før vi kommer dit må vi utforske de faktiske behovene våre, skjønne utfordringene vi står ovenfor og finne ut hvordan vi kan være tydelig i formidlingen av disse behovene når vi går i felles markedsdialog.

Når vi spør om hvorfor CO-PI valgte å bruke de norske verktøyene kommer svaret fra Anne Marie raskt:

— Når noe er bra utviklet er det ingen grunn til å starte forfra!

Anne Marie Berg og Lærke Møller Sandsdalen, CO-PI 

Abilator bistår pedagogisk og praktisk

Tilbake i Norge kan Sætertrø fortelle at Trondheimsselskapet Abilator, som er spesialister på anskaffelser og digital transformasjon, var en naturlig samarbeidspartner for LUP.

— Abilator har bidratt til den pedagogiske og praktiske utformingen av verktøyene. De har tatt idéen vi hadde og satt den ut i live med den praktiske utforminga av verktøyene.

Verktøyene kan brukes på egen hånd

Kompetanse fra liknende prosesser og gode samarbeidspartnere var viktige forutsetninger som ledet Abilator frem til dagens svært brukervennlige verktøy.

— Da vi først «knakk nøtten» til verktøyene, var det enkelt å lage flere. Vi starta med markedsdialogverktøyet og bygde det opp med elementer fra spill. Deltakerne går steg for steg, gjør øvelser og svarer på spørsmål underveis. Resultatet er en styrket forståelse for hvordan de kan kommunisere de faktiske behovene sine ut til markedet, istedenfor å etterspørre løsningsforslag, sier John Richard, før han avslutter:

— Dette er pedagogiske verktøy for offentlige virksomheter som bruker anskaffelser som strategisk formål, eller som ønsker økt kompetanse på hvordan man driver innovative anskaffelser. Verktøyene kan benyttes fritt på egenhånd – eller med bistand fra LUP. Abilator blir ofte engasjert av LUP til å gjennomføre workshops for trening i bruk av verktøyene. Målet er uansett at virksomhetene utvikler egne interne prosesser, skreddersydd etter deres faktiske behov. Det er bare å laste ned verktøyene og begynne!

Les mer fra oss

Bærekraftig forretningsutvikling: grønnere valg, bedre resultater og veien til økt lønnsomhet

by | nov 15, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

Som rådgiver på bærekraftig forretningsutvikling, ønsker jeg å se nærmere på de tre ingrediensene som virkelig driver bedrifters lønnsomhet: rammebetingelser, forbrukerpreferanser og prisen på kapital. 

Abilator styrker seg innen bærekraft og anskaffelser

by | okt 2, 2023 | Blog template - News | 0 Comments

Denne gangen har vi vært så heldige og fått en erfaren og anerkjent profil med på laget. Cecilie Hammond Spark har sin første arbeidsdag hos oss i Abilator mandag 2. oktober.

Nytt kurs: Introduksjon til Smidig

by | aug 16, 2023 | Blog template - Seminars | 0 Comments

De fleste virksomheter i dag er opptatt av bærekraftig verdiskaping, produkt-, og tjenesteutvikling. I dagens stadig skiftende forretningslandskap er det nødvendig å være både tilpasningsdyktig og lyttende (på behov og ønsker fra kunder, brukere eller innbyggere). For effektivitet må man også være handlekraftig - for å kunne tilpasse seg raskt, og dermed skape verdi og oppnå ønskede resultater.

Fra bitch til bestevenn

by | aug 15, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

Sommeren er på hell. Forhåpentligvis er du nå fulladet av energi, arbeidslyst og motivert som bare det! Du føler deg som en god og balansert utgave av deg selv, og har opparbeidet deg en bonus på tålmodighetskontoen.

Veien fra ull til gull!

by | mar 22, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

Forskningen er soleklar! Psykologisk trygghet øker prestasjon og innovasjon – og det vises på bunnlinja! For å hente hjem gullet må tryggheten bygges, trenes og vedlikeholdes. Året rundt.

Nasjonalt kvalitetsløft: Historien om DigiBarnevern og Trondheim kommune 

by | mar 22, 2023 | Blog template - Customer case | 0 Comments

Dette er en historie om hvordan et lite prosjekt i én kommune førte til et stort nasjonalt initiativ for et helhetlig kvalitetsløft i alle kommunale barnevernstjenester i Norge – historien om DigiBarnevern.

ADKAR – en strukturert endringsledelsesmetode

by | feb 17, 2023 | Blog template - Article | 0 Comments

For organisasjoner som ønsker å gjennomføre endringer, kan det være en utfordring å sikre at endringene faktisk skjer og at de oppnår de ønskede resultatene. ADKAR-metoden er et nyttig verktøy i dette arbeidet, og gir en strukturert tilnærming til endringsledelse. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva ADKAR er og hvordan den kan brukes til å gjennomføre vellykkede endringsprosesser.

Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

by | aug 15, 2022 | Blog template - Customer case | 0 Comments

Ved hjelp av fire nye innovasjonsverktøy kan det offentlige nå kartlegge de faktiske behovene sine – eksisterende og fremtidige – og kommunisere disse ut til leverandørmarkedet på en måte som driver frem nye og fremtidsrettede løsninger.
Golfball

Hjalp Golfforbundet med digital strategi

by | sep 8, 2021 | Blog template - Customer case | 0 Comments

I en tid hvor digital kompetanse er viktigere enn noensinne, var Norges Golfforbund raske med å hanke inn Reidar Stølen fra Abilator som ekstern ressurs da de trengte hjelp med å legge en digital strategi.