Perspektiv på egen organisasjonPerspektiv på egen organisasjon

Vi er avhengige av å ha en helsesektor som er moderne, pålitelig og effektiv. Sammen med SuperEgo har vi fått muligheten til å kjenne på meningen og utviklingen som skjer i det digitale helselandskapet. Som M-Helse-tilbyder lager SuperEgo løsninger for pasienter, pårørende og ansatte i mental helse. Vi har støttet dette selskapet gjennom deres vekst som mentor i Innovasjon Norges mentorprogram.

Å bruke ny teknologi i mental helse har et stort potensial og det er et marked i rask vekst. Når vi snakker om M-Helse er dette å implementere, tilpasse og utvikle digitale verktøy for å støtte eller erstatte tjenester som brukes i helsevesenet i dag – både privat og offentlig.

I noen tilfeller kan bruk av ny teknologi skape nye tjenester som kan bidra til å løfte hvordan pasienter behandles. En viktig driver for dette den stadig økte tilgjengeligheten på mobile terminaler, som gir store muligheter for digitale løsninger i krysning med helse.

Det lanseres stadig nye løsninger for assistert selvhjelp, e-kurs, monitorering, og veiledning og bruk av medisiner. SuperEgo leverer i dag et sett med selvhjelps-apper for forskjellige mentale lidelser. Ved å bruke eget forskningsbasert og kvalitetssikret innhold kan pasientene søke hjelp også utenfor konsultasjoner og åpningstider hos psykologer og klinikker.

Utviklingen er ikke uten problematikk, siden dette er et krevende område hvor bevissthet omkring kvalitet, formål og effekt er viktig. Dessuten er sikkerhet og etiske problemstillinger viktige faktorer som man er nødt til å behandle varsomt all den tid det er snakk om mennesker som kan være i en sårbar situasjon.

Vårt bidrag i SuperEgos utvikling var å tidlig orientere oss om hva de selger, hvem som kjøper det, og hva status og veien videre kunne være. De sier selv:

Den faglige rådgivningen Abilator har bistått med gjennom mentorordningen, har blant annet bidratt til å stimulere til en re-evaluering av forretningsstrategi med sterkere fokus på markedstilpasning av innhold og funksjoner, og å finne en kommersialiserbar nisje for SuperEgo.

Vi fikk en anledning til å fordype oss i feltet da vi bistod SuperEgo med å analysere markedet. I oppstarten tok vi en helhetlig vurdering av bedriftens status, planer og visjon for framtidig utvikling.

Markedsnedbryting M-helse
Ved å undersøke hvordan konkurrenter leverer tjenestene sine, hvordan resten av bransjen organiserer seg og hvor markedet beveger seg i en omfttende markedsanalyse var vi i stand til å vurdere hvilken forretningsmodell som ville rigge SuperEgo for en spennende framtid.

Her er det en forretningskritisk balanse som må vurderes – mellom bred kontra smal portefølje, brukerorientert kontra et sterkt fokus på institusjoner, og hvilke eksterne partnere som er hensiktsmessig å knytte seg til.

Det norske markedet er ennå ungt, mens det i land rundt oss finnes modne forretningsmodeller som gir god avkastning. Fordelen i Norge er at vi har kommet langt innenfor digitalisering i offentlig sektor – og det private har nå en oppgave ved å følge opp. Dette vil gi økt effekt og verdi for nye tjenester.

Vi fokuserte særlig på hvordan strategisk posisjonere SuperEgo som tilbyder av tjenester innen mental helse. Det er et stort potensiale som SuperEgo nå griper, som kanskje den første profesjonelle og forskningsbaserte aktøren som leverer denne type tjenester i Norge. SuperEgo har nå fått innvilget andre runde med støtte fra Innovasjon Norge og er inne i en spennende fase med investorer og utvikling av nye tjenester.

SuperEgo i dag fremstår som en bedrift med betydelig vekstevne, med klare formulerte mål for egen forretning og arbeid, i et marked som har et svært stort potensiale i Norge og internasjonalt.

Hvis din virksomhet trenger hjelp til å komme videre, ta gjerne kontakt for en prat.