Det å gi en introduksjon til integral teori på 1-2-3 er kanskje i overkant ambisiøst, og et ethvert forsøk på dette vil ikke gi rammeverket den dybde og plass det fortjener. Likevel, i mine møter med organisasjoner opplever jeg at også en superkort og enkel introduksjon til Ken Wilber og hans tenkning gir god verdi, og gir oss en mulighet til å utforske en organisasjon fra mange ulike måter i den videre dialogen. Og, etter å ha søkt på nettet etter en superkjapp introduksjon til spesielt AQAL-modellen uten hell, fant jeg ut at jeg fikk bruke noen minutter på å skrive ned noen ord selv – og så heller linke til andre ressurser for videre lesning og utforskning.

AQAL-modellen er en hjørnestein i integral teori, og består av fire kvadranter; to individuelle (singular) og to kollektive (plural). I tillegg er to av kvadrantene internt orientert (subjektivt) og to eksternt orientert (objektivt). Det betyr at vi får følgende fire kvadranter:

  • Indre/individuelle: Min bevissthet; hva jeg opplever. Her finner vi våre overbevisninger, antagelser, motivasjon og verdier. Kort fortalt hva som ligger bak våre handlinger.
  • Ytre/individuelle: Våre konkrete handlinger; hva vi sier og gjør. Her finner vi kommunikasjonsform, hvordan vi konkret gjennomfører medarbeidersamtaler osv. Mye ledertrening foregår i denne kvadranten.
  • Indre/kollektive: Vår felles kultur og historier; her finner vi arbeidsmiljø, hvilke historier vi forteller om andre avdelinger osv.
  • Ytre/kollektive: Har har vi de strukturer og prosedyrer vi forholder oss til i en organisasjon. Vi har ansvarsfordelinger, faktureringsrutiner, krisehåndteringssystem osv. Som «management consultants» blir vi ofte leid inn til å gjøre en innsats i denne kvadranten, men som regel vil vi også avdekke utfordringer i de andre kvadrantene.

Det jeg opplever er viktig når jeg coacher i en organisasjon er å berøre flere perspektiv, og synliggjøre hvordan de henger sammen. Noen ganger vil det være mest riktig å arbeide med en leders interne bevissthet, og finne ut hvilke mønstre og antagelser som driver hans/hennes adferd. Andre ganger er det mer adferdstrening i den ytre/individuelle kvadranten som skal til. Og, noen ganger er det viktigere å ha mer fokus på teamkultur, eller lite heldige organisasjonsstrukturer. Og, som nevnt, oftest er det flere aspekt som må berører på samme tid.

I sin enkleste form kan figuren tegnes slik:

bilde

For å få litt mer kjøtt på beina, og se hvordan den kan brukes i en organisatorisk kontekst anbefaler jeg følgende ressurser:

  • Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=UB6GgZxXz2k
  • Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_theory_(Ken_Wilber)