Smidig for linjeledere og personalledere

Varighet: 1 dag

Linjeledere for smidige team, samt mellomledere og toppledere som ønsker å forstå hvordan smidig påvirker organisering av folk og oppgaver. Prosjektledere som må håndtere ledelse av smidige team.

Introduksjon til kurset

Smidig (Agile) arbeidsform har som hensikt å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet – raskt, effektivt og kontinuerlig. Det handler om å skape en lærende organisasjon, hvor endring og utvikling er naturlig og ønsket. Og først og fremst handler det om verdiskaping. Verdiskaping for kunder og brukere.  

Etter å ha trent, støttet og coachet utallige ledere i etablering av smidige team i sin organisasjon har vi lært at mange ledere opplever det kan være krevende å forstå hvordan man bør lede smidige team. Mange kan oppleve at smidig metodikk utfordrer tradisjonell organisering av folk og arbeid – og at det kan være vanskelig å tilpasse sin lederstil til smidige team. 

I dette kurset legger vi opp til høy takhøyde, hvor det vil være rom for å stille spørsmål, ha diskusjoner, samt bli veiledet gjennom demonstrasjoner og øvelser.

Innhold i kurset

Introduksjon til smidig arbeidsform 

 • Historie: hvorfor og hvordan vokste smidig frem  
 • Smidig og kompleksitet 
 • Praksis vs mindset 

Smidig kultur og verdier 

  • Kontinuerlig forbedring 
  • Fokus på læring og tilbakemeldinger 
  • Fokus på verdiskaping 
  • Psykologisk trygghet i team 

   Kort innføring i noen smidige metoder  

   • Scrum 
   • Kanban 

   Organisasjonsutvikling rundt smidige team 

   • Lederroller i og rundt smidige team 
   • Ledelse av folk 
   • Ledelse av oppgaver 
   • Ledelse av mange team 

   Produkt- og tjenesteutvikling 

   • Hvordan påvirker smidig arbeidsform måten du utvikler produkter og tjenester på? 
   • Smidig Samspill i ditt organisatoriske “økosystem” 

   Opplegg

   • Kurs/workshop kjøres 0830 – 1600 
   • Sted: Olav Tryggvasons gate 51, 7011 Trondheim

   Kurset inkluderer

   Fysisk undervisning/workshop 

   Vi kjører våre kurs hos oss i moderne lokaler. 

   Erfarne kursholdere 

   Opplæring fra erfarne instruktører som både har lang ledererfaring, erfaring i utvikling av smidige virksomheter og ledere. 

   Utviklende og tilpasset måte å lære på 

   Programmet er inndelt i ulike moduler. Hver modul har egne læringsmål. Opplegget er en kombinasjon av teori og forståelse, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid. 

   Servering 

   Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser. 

   Språk 

   Kursmateriell er på delvis på engelsk og delvis på norsk. Undervisningen gjennomføres av en norsk kursholder på norsk med mindre noe annet er spesifisert. 

   Kursdatoer

   • 28. september 2023, Trondheim (språk: norsk)

   • 7. november 2023, Trondheim (språk: norsk)

   Pris

    Kurs 1 dag: kr 7900,- pr deltaker