Agility in Organisations –
Ledelse av Smidige Organisasjoner

Varighet: 1 dag

Kurset er utviklet spesielt for toppledere, linjeledere og mellomledere, prosjektledere med smidigerfaring, smidigcoacher eller endringsledere, samt organisasjonsutviklere som ønsker å lære mer om hvordan de kan identifisere og forbedre kultur, endringsprogrammer og innføring av smidige arbeidsformer i sin organisasjon.

Introduksjon til kurset

Ledelse utøves i et stadig mer komplekst landskap. Smidig tankesett og praksis er for mange virksomheter en måte å tilnærme seg vanskelige og uoversiktlige problemstillinger. Hvordan skal vi lede når usikkerheten og uforutsigbarheten er stor. Utfordringene vi står i rundt hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det er omskiftelig og ofte uklare. 

 Våre kurs i smidig ledelse er basert på et internasjonalt fagmiljø –
med kursopplegg som er utviklet og tilpasset for moderne virksomheter

Abilator tilbyr som eneste kursleverandør i Norge kurs i «smidig ledelse» fra internasjonalt anerkjente Agile Leadership Journey. Dette er et tungt faglig globalt miljø som fokuserer på hvordan utvikle ledere med en mer robust verktøykasse når organisasjoner og folk skal bli mer smidige.

Våre kurs innen smidig ledelse kan også leveres som interne kurs for å sikre en hensiktsmessig ramme for dine ledergrupper.

Innhold i kurset

Organisasjonskultur er sentral i smidige organisasjoner

Mange virksomheter synes det er vanskelig å bli smidige. Ofte ser vi hvordan organisasjonskultur blir en av de største hindringene for endring. Vi lærer ledere hvordan de kan identifisere kulturtrekk, og hvordan styrker og svakheter kan muliggjøre eller hindre effektiv endring og innføring av smidig arbeidspraksis.

Smidige organisasjoner

Mange smidige endringsprosesser når ikke definerte mål i virksomheten. Vi demonstrerer fallgruver i ulike innføringspraksiser (top/down vs bottom/up) når virksomheten ønsker å arbeide etter smidige prinsipper og verdier. Videre diskuterer vi hvordan effektivt lede et endringsprogram basert på kultur/verdier og «inside-out»-metodikk.  

Hvordan bygge en smidig kultur

Vi tror at endring av kultur ikke er lapper på veggen; det kreves et intensjonsdrevet fokus på verdier, støttet av ledelse. Vi lærer hvordan ledere kan jobbe strukturert med endring gjennom å fokusere på endringselementer som organisatoriske strukturer, regelsett og målinger – som vil kunne hjelpe ledere til å måle framdrift og effekt av kulturendring. 

Lede smidige endringsprogram 

Vi vet at både smidige transformasjonsprogrammer og organisatoriske endringsforløp strever med å vise til resultater for virksomheten. Vi forklarer hvorfor, og diskuterer hvordan unngå fallgruver ved endringsprosesser – samt hvordan engasjere organisasjonen til å bygge eierskap til endringsprosesser for å skape varige endringer. 

Transformasjon og endring

Endrings- og transformasjonsprosjekter i virksomheter planlegges fra A til B. Smidige virksomheter trenger å etablere strukturerte prosesser og rutiner for kontinuerlig forbedring og tilpasning. Vi introduserer en katalysator-tavle for ledere som ønsker å drive endringsprosesser og sikre fokus på verdifulle resultater av målrettede tiltak.

Opplegg

  • Kurs/workshop kjøres 0830 – 1600 
  • Sted: Olav Tryggvasons gate 51, 7011 Trondheim

Kurset inkluderer

Fysisk undervisning/workshop 

Vi kjører våre kurs hos oss i moderne lokaler. 

Erfarne kursholdere 

Opplæring fra erfarne instruktører som både har lang ledererfaring, erfaring i utvikling av smidige virksomheter og ledere. 

Utviklende og tilpasset måte å lære på 

Programmet er inndelt i ulike moduler. Hver modul har egne læringsmål. Opplegget er en kombinasjon av teori og forståelse, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid. 

Servering 

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser. 

Språk 

Kursmateriell er på delvis på engelsk og delvis på norsk. Undervisningen gjennomføres av en norsk kursholder på norsk med mindre noe annet er spesifisert. 

Kursdatoer

  • 19. september 2023, Trondheim (språk: norsk)

  • 16. november 2023, Trondheim (språk: norsk)

Pris

 Kurs 1 dag: kr 7900,- pr deltaker