Jobber du med organisasjonsutvikling internt, som ansatt eller som leder, eller er du konsulent? ADKAR er et verktøy som bidrar til enkel og effektiv endringsledelse.

Proscis grunnlegger Jeff Hiatt har i mange tiår forsket på endringer i organisasjoner. ADKAR er en av to grunnleggende modeller i Proscis metodikk, og ble utviklet for omtrent 20 år siden basert på forskning knyttet til endring i over 700 organisasjoner.

ADKAR setter individets endring i fokus, og i frokostmøtet vil vi gå gjennom modellens grunnprinsipper, samt praktisk innføring av metodikken i din prosess.

Vi serverer kaffe og noe attåt!

Abilator

Hva er ADKAR?

ADKAR er en endringsledelsesmetode som ble utviklet av Prosci, en av verdens ledende organisasjoner innen endringsledelse. ADKAR er en forkortelse for Awareness (bevissthet), Desire (ønske), Knowledge (kunnskap), Ability (evne) og Reinforcement (forsterkning), som representerer de fem trinnene som må oppnås for å skape en vellykket endring.

Til tross for noen ulemper kan ADKAR-metoden være en effektiv og allsidig tilnærming for å lede organisasjonsendringer. Det er viktig å ha en tydelig forståelse av både fordeler og ulemper før man implementerer metoden. Dette vil bidra til å sikre at organisasjonen er godt forberedt og rustet for endringene som kommer.

 

Lese mer?

Hvis du vil lese mer om modellen har Sindre skrevet om ADKAR i vår fagblogg.