Prosci sertifisering i endringsledelse

I samarbeid med Stretch Accelerate

Lær deg Prosci metodikk og verktøy fra A til Å, i teori og praksis

Gjennom dette intensive tredagers sertifiseringskurset vil du som deltaker lære hvordan man kan anvende Prosci sin helhetlige metodikk og verktøykasse på et reelt prosjekt som du tar med deg inn til kurset. Etter kurset vil du blant annet sitte igjen med en strategi og plan som er utformet for å lede endringer på en effektiv måte og realisere gevinster knyttet til menneskelige aspekter. Her kan du se en kort video om sertifiseringskurset.

 

Kurset gjennomføres av Abilators partner: Stretch Accelerate

 

PT er det for få påmeldinger til å kjøre kurset, foreløpig påmeldte blir kontaktet.

Kursdatoer

20.-22. juni 2023, Trondheim

23.-25. august 2023, Trondheim

Pris: 29500 NOK

Om kurset

Hvem er dette sertifiseringskurset for?

Dette sertifiseringskurset passer ideelt for alle som er ansvarlig for å drive endringer. Deltakere har typisk disse rollene:

 • Endringsledere
 • Prosjektledere
 • Programledere
 • IT rådgivere
 • Prosjektteammedlemmer
 • HR Business Partners

Læringsmål

Etter å ha deltatt på dette sertifiseringskurset vil du:

Forstå de grunnleggende aspektene ved endringer og endringsledelse
Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer forretningsresultater
Evne å formidle verdien av endringsledelse til kollegaer og ledere med en presentasjon om business caset for endringsledelse

Sitte igjen med en plan for endringsledelse på et prosjekt du jobber med
Lære å anvende Prosci sin 3-fase prosess for endringsledelse (organisasjonsperspektivet) i praksis på et reelt prosjekt
Lære å anvende Prosci sin ADKAR-modell for å fasilitere endring på individnivå

Sitte igjen med en sertifisering i Prosci sin metodikk for endringsledelse
Få tilgang til Prosci sin nettbaserte verktøykasse for endringsledelse
Godkjent osm 21 timers instruktørledet opplæring av ACMP (ifbm CCMP sertifisering)

Agenda

Dag 1: 

 • Velkommen og bli kjent
 • Grunnleggende om endringsledelse
 • PCT modellen
 • ADKAR modellen
 • Prosci’s 3 faseprosess
 • Fase 1 – Forberede endring
 • Kunnskapstest

Dag 2: 

 • Recap fra dag 1
 • Fase 1 – Forberede endring forts.
 • Fase 2 – Lede endring
 • Kunnskapstest

Dag 3: 

 • Recap fra dag 2
 • Fase 2 – Lede endring forts.
 • Fase 3 – Forsterke endring
 • Holde presentasjon
 • Neste steg og evaluering
 • Sertifisering

Mer om kurset

Feedback fra deltakere på dette kurset i 2019 (åpne og bedriftsinterne kurs):

 • Overall facilitators attention to your individual learning needs: 4,7/5
 • How would you rate this program: 4,4/5
 • The venue contributed positively to my excperience: 4,2/5
 • How likely are you to recommend this program to a colleague or friend: 4,5/5

Skala fra 1 – Poor til 5 – Excellent

Dette kurset gjennomføres av vår partner Stretch Accelerate, som er godkjent av ACMP sitt QEP™ (Qualified Education Provider) program. Dette betyr at Stretch oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse©. Det betyr også at de som har deltatt på dette kurset oppfyller et av kravene til ACMP sin sertifisering Certified Change Management Professional (CCMP™) som er 21 timer instruktørledet opplæring av en QEP™. Øvrige krav til CCMP™er knyttet til relevant utdanning, erfaring, samt essay og multiple choice eksamen. Mer info om CCMP™ finner du her.

Øvrige rollebaserte Prosci-kurs i endringsledelse

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.