Bygg kompetanse på digital transformasjon – og kartlegg hvor langt dere har kommet.

I samarbeid med Digitaliseringsinstituttet tilbyr vi kompetanseforløp i digital transformasjon / digitalisering og kartleggingsverktøy.

Digitaliseringsinstituttet er et kompetanse- og forskningsinstitutt med hovedkontor i Danmark, og Abilator er den første partneren i Norge som kan tilby både kurser og kartlegginger fra instituttet.

Styrk din kompetanse

MASTERCLASS I DIGITAL TRANSFORMASJON

Masterclass i Digital Transformasjon henvender seg til ledere og ledergrupper
i privat og offentlig sektor som har et lederansvar for organisasjonens digitale transformasjon.

Utdanningen gjennomføres med høy faglighet på masternivå,
samtidig som man arbeider med egne erfaringer og egen praksis.

Mer om Masterclass i Digital transformasjon
 • Trenger du mer kunnskap om hva digital transformasjon er og hvordan det kan forstås?
 • Føler du at du mangler riktig mindset, språk og kompetanse til å lede og bidra til transformasjonen?
 • Trenger du innspill til og forståelse av hvordan ny teknologi og data kan omsettes til forretningsmessig verdi?
 • Opplever du at dine kunder og samarbeidspartnere stiller nye krav til tjenester og produkt, eller at din konkurransemessige posisjon blir utfordret?
 • Er du interessert i den siste forskningen og teorien om digital transformasjon og arbeidet med å omsette dette i din egen organisasjon og ledelsespraksis?

Da er Masterclass i Digital Transformasjon det riktige valget for deg og dine lederkollegaer.

Utdanningen gjennomføres med høy faglighet på masternivå, samtidig som man arbeider med egne erfaringer og egen praksis. Basert på det teoretiske universet vil du få inspirasjon til hvordan teorier kan anvendes i egen praksis – dette er en av våre særlige styrker.

Direktør og tidligere professor Pernille Kræmmergaard har utviklet utdannelsen og er hovedforeleser. Hun suppleres av Country Manager Eirin Folde og professorer og forskere fra inn- og utland, som alle underviser i ny og relevant forskning og teori, samt ledere fra danske og norske virksomheter, som alle har inngående erfaring med Digital Transformasjon fra egen praksis og ledelse.

Innholdet i modulene tilpasses kontinuerlig slik at det alltid er siste praksis, seneste kunnskap og oppdatert teori som danner grunnlaget for utdanningen.

Hvorfor delta?

For å lede virksomhetens digitale transformasjon, må du som leder forstå hva digital transformasjon er og hva den krever av organisasjonen din. Denne forståelsen vil du tilegne deg gjennom utdannelsen.

Hensikt

Hensikten med Masterclass i Digital Transformasjon er å utvikle ledere og ledergrupper. Vi gjør dette ved å gi deltakerne et nytt ledelsesfokus og -språk slik at de bevisst kan lede selskapets digitale omstilling – eller med andre ord; Masterclass gir deltakerne nye begreper å begripe med og teorier å navigere ut fra.

Utbytte

Det er mulig å delta i Masterclass som del av en ledergruppe eller som individuell leder. Digitaliseringsinstituttet anbefaler i utgangspunktet at flere personer fra samme organisasjon deltar.

Som deltaker oppnår du:

Utvikling av egne ledelsesmessige digitale kompetanser

 • Forståelse for digital transformasjon og de endringer dette fører til i det konkurransemessige landskapet og kundens forventninger og krav
 • Innsikt i nye teknologier og betydningen disse har for forretningsmodeller, produkter, tjenester, organisasjonen, arbeidsplassen og de ansatte
 • Forståelse av organisasjonsstrukturer, kapabiliteter, evner og mindset som digital transformasjon krever
 • Kunnskap om nyeste praksis, teori og litteratur innen feltet

Som gruppe oppnår dere: 

 • Et felles begrepsapparat som kan brukes i transformasjonen av virksomheten eller organisasjonen
 • Evnen til sammen å kunne identifisere muligheter og utfordringer for virksomheten eller organisasjonen
 • Evnen til å sammen å kunne identifisere hvilke kapabiliteter og evner som er viktigst for organisasjonen å jobbe med å utvikle/styrke
 • Kjennskap til nyeste praksis, teori og litteratur innen feltet

 

Datoer og praktisk informasjon

3 Moduler med 2 dager (6 dager totalt)

Pris

60.000 NOK (eksl. mva). Faktureres ved påmelding. For de som er sertifisert i dgitalt lederskap: 35.000 NOK (eksl.mva).

MASTERCLASS NORGE 2023

Oslo 

Modul 1: 30. og 31. marsModul 2: 20. og 21. aprilModul 3: 4. og 5. mai

Program følger

 

Oslo 

Modul 1: 17. og 18. augustModul 2: 7. og 8. september Modul 3: 28. og 29. september 

Program følger

Oslo  

Modul 1: 1. og 2. oktober Modul 2: 16. og 17. novemberModul 3: 7. og 8. desmeber 

Program følger

 

MASTERCLASS DANMARK 2023

Ålborg 

Modul 1: 11. og 12. maiModul 2: 1. og 2. juniModul 3: 22. og 23. juni

Program følger

 

København

Modul 1: 24. og 25. augustModul 2: 14. og 15. september Modul 3: 5. og 6. oktober 

Program følger

 

Ålborg

Modul 1: 2. og 3. november Modul 2: 23. og 24. novemberModul 3: 14. og 15. desember 

Program følger

 

Inkludert materialer (Pernille Kræmmergaards bok ‘Digital Transformation – 10 skills your organization must master and 3 that you need’ både som trykt bok og lydbok).

Kontakt oss gjerne om muligheten for en totalpris for flere deltakere fra samme organisasjon.

 

SERTIFISERING

DINST-Sertifiseringen setter deg i stand til å hjelpe medarbeidere, ledere og organisasjoner i arbeidet med utvikling av digital kompetanse og mindset. 

Du sertifiseres i rammeverkene 5 Generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon, samt tilhørende dialogverktøy og bruk av selvevalueringstester.

Mer om DINST-Sertifisering

DINST-Sertifiseringen henvender seg til ledere og medarbeidere i den private og offentlige sektor, som har et ønske om enten å fasilitere, undervise, vurdere, eller bidra til utvikling av digital modenhet, mindset, kompetanser eller evner til digital transformasjon hos andre.

Kartlegginger og prosessverktøy (som dere også får opplæring i) inneholder en lang rekke ressurser, som gjør dere i stand til selv å gjennomføre kartlegginger, workshops, seminarer, kurs og møter.

Dere har adgang til et lukket digitalt forum og materialene her i det kalenderåret dere er sertifisert og det etterfølgende kalenderåret. Det utdeles et digitalt sertifikat etter sertifiseringen.

Etter endt sertifisering kan du:

 • Formidle og undervise i 5 Generasjoner og 10+3 evner
 • Analysere og sammenligne testresultater, formidle, forklare og gi tilbakemeldinger på resultatene.
 • Arrangere workshops, møter eller andre forløp som inneholder test og testresultater (f.eks. i forbindelse med strategiutvikling)
 • Vurdere hvilke tester og kombinasjoner av tester som passer til hvilke formål.
 • Fasilitere digitale mindset hos andre
 • Forklare og forstå selvevalueringstestenes bakomliggende data-governance.

Forløp

Sertifiseringen gjennomføres som et 2-dages kurs med fysisk fremmøte på lokasjon i Norge, sentralt på Østlandet (nærmere informasjon om sted blir gitt i god tid), en multiple choice-test samt en avsluttende digital halvdags workshop, hvor det tillærte dokumenteres.

Innen kursstart forventes det at deltagerne har lest boken ”Digital Transformasjon – 10 evner din organisasjon har behov for og 3 du har bruk for”, som blir utgitt på norsk i Q2.

De to kursdagene avsluttes med en multiple choice-test i de to teoretiske rammeverkene, som skal bestås for å kunne fortsette sertifiseringen. Det vil være mulighet for tilkjøp av re-eksamen.

Etter kursdagene er det deltagernes tur til å prøve ut de nyervervede kompetansene i praksis – til dette har de to måneder. Deltagerne skal én uke etter endt kurs kort beskrive casen de ønsker å arbeide med. Til dette utfylles en case-mal (malen og case-oppgaven introduseres på den siste kursdagen).

To måneder etter endt kurs og gjennomføring av casen, skal deltagerne dokumentere og dele sine erfaringer med de andre deltagere på en avsluttende workshop, samt fylle ut resten av case-malen med sine erfaringer. Den beskrevne casen legges så ut i det lukkede, digitale forumet for DINST-sertifiserte, som slik får mulighet til å dele kunnskap og bygge et nettverk seg imellom.

Etter at du har brukt kunnskapen din i praksis og demonstrert dette, vil du endelig bli sertifisert.

Ved lansering av nye versjoner av DINST-sertifisering vil det være mulig å kjøpe oppdatering av ditt sertifikat slik at det holder seg up-to-date.

Datoer og priser

Sertifiseringen gjennomføres som et 2-dages kurs med fysisk fremmøte DI2X kontorer i Ålborg, Danmark, og via Zoom. 

Ingen kurs i Norge satt opp på dette tidspunktet, under følger oversikt over tilgjengelige kurs i Danmark:

Når i 2023

 26. og 27. Januar i Ålborg

29. mars virtuel workshop via Zoom

 

 18. og 19. april i Ålborg 

20. juni virtuel workshop via Zoom

 

13. og 14. juni i Ålborg

19. september virtuel workshop via Zoom

 

5. og 6. september i Ålborg

1. november virtuel workshop via Zoom

 

7. og 8. november i Ålborg

10. januar 2024 virtuel workshop via Zoom

Pris

55.000 NOK. (Tidligere Masterclass-deltaker): 28.000 NOK. 

Faktureres ved påmelding.

 • Prisen er inklusiv forpleining, adgang til to selvevalueringstester på norsk (en for 5 Generasjoner og en i 10+3 evner) samt materialer
 • Pernille Kræmmergaards bok ‘Digital Transformasjon – 10 evner din organisasjon skal mestre og 3 som du har bruk for’ både som trykt bok og lydbok, som blir utgitt på norsk i Q2.
 • Prisen er videre inklusiv adgang til et lukket forum der diverse materialer; slides, case-mal, illustrasjoner, etc. kan lastes ned og anvendes etter ønske og behov og der caser, læring og kunnskap fra andre sertifiserte deles og man har mulighet til å bygge nettverk.

Det med liten skrift
Faktura på hele påmeldingsbeløpet sendes i forbindelse med påmelding.

Avbestillingsbetingelser:

 • 60 dager før startdato – omkostningsfritt
 • Mindre enn 60 dager før startdato – 50% refusjon
 • Mindre enn 30 dager før startdato – ingen refusjon

Andre muligheter:

 • Blir du forhindret fra å delta på kurset, kan du delta på en senere gjennomføring (opp til ett år etter opprinnelig startdato).

Kartlegg dine evner og modenhet

 

5 GENERASJONER AV DIGITAL MODENHET

Kartleggingstesten 5 Generasjoner av digital modenhet viser hvor organisasjonen er i dag og hvor den ønsker å være om 5 år – og avstanden mellom dem. 

Mer om 5 Generasjoner av digital modenhet

Kartleggingstesten 5 generasjoner av digital modenhet består av 60 spørsmål samt 4-5 bakgrunnsspørsmål som evaluerer organisasjonens nåværende situasjon og fremtidig ønsket nivå innen rammeverkets 6 områder:

 • Hvordan digital teknologi brukes
 • Digitalt strategisk arbeid og organisatorisk forankring
 • Endring forbundet med IT og digitale teknologier
 • Databruk
 • IT-bruk og gevinster ved IT-investeringer
 • Organisasjonens syn på, og samarbeid med og om IT og teknologi
 • IT-ledelsen og medarbeidere i IT og digitalisering
 • IT-arkitektur og beslutningsstrukturer

Resultatene av selvevalueringen kan brukes til å vurdere hvor digitalt moden organisasjonen er i dag, hvor den ønsker å være om 5 år og hvordan mindset og prioriteringer ønskes endret.

Derfra er det mulig å ha dialog rundt hvilke mål som skal stå i fokus.

Den enkelte bruker får tilgang til sitt eget resultat som viser hvilken generasjon brukeren har vurdert er dominerende i dag og hvilken generasjon brukeren mener bør være dominerende om 5 år. Det er også mulig å sammenligne egne score med resultatet.

Bestiller av kartleggingstesten får i tillegg adgang til det samlede grupperesultatet. Her vises, i tillegg til dominerende generasjon i dag og om 5 år, vurderinger av hver av de 6 områdene. Dette bidrar til å nyansere dialogen og skille mellom områdene. Grupperesultatene viser også spredning i gruppen, som gir godt grunnlag for dialog rundt ulike oppfatninger i gruppen.

Om resultatet viser at organisasjonen ønsker å styrke de øvre generasjonene, kan dialogverktøyet med fordel kombineres med en kartleggingstest om «10+3 evner», som fokuserer på organisasjonens evner til digital transformasjon.

Se demoside av testresultat og funksjonaliteter her.

 

10+3 EVNER TIL DIGITAL TRANSFORMASJON

Kartleggingstesten  viser hvor godt organisasjonen mestrer de 10+3 evnene til digital transformasjon og gir et godt bilde av hvor man kan styrke svake og/eller strategisk viktige områder. 

Mer om 10+3 Evner til digital transformasjon

10+3 Evner til digital transformasjon kommer i to utgaver:

«Evaluering av organisasjonens evner» og «Evaluering av individuelle toppledere, ledere eller medarbeiders evner».

Begge testene består av 39 spørsmål samt 4-5 bakgrunnsspørsmål.

Evaluering av organisasjonens evner
Resultatene av kartleggingstesten for organisasjon er rettet mot dere som ønsker å sette fokus på en organisasjons samlede evner til digital transformasjon.

Ut i fra en gruppes samlede svar presenteres et visuelt samlet overblikk over organisasjonen og i hvor høy grad denne mestrer de 10+3 evnene til digital transformasjon.

Resultatene kan brukes som utgangspunkt til å kickstarte og fasilitere dialog i forbindelse med for eksempel strategiutvikling, workshops om nye innsatsområder og potensielle utviklingsmuligheter.

Den enkelte bruker får tilgang til egne resultat, som i tillegg til organisasjonens resultat viser egen besvarelse av 3 spørsmål om hver evne.

Bestiller får tilgang til det samlede grupperesultatet. Her får man oversikt over samlet vurdering av organisasjonens mestring av 10+3 evner, gruppens samlede svar på 3 spørsmål om hver evne, samt spredningen i gruppens vurderinger.

Evaluering av individuelle toppledere, ledere eller medarbeiders evner
Selvevaluering av toppleder, leder eller medarbeiders individuelle evner er rettet mot dere som ønsker å evaluere enkeltpersoners digitale mindset og evner til å bidra til organisasjonens digitale transformasjon.

Ut i fra besvarelsen på 39 spørsmål vises et samlet overblikk over i hvor høy gra den enkelte vurderer seg selv til å kunne bidra til organisasjonens mestring av de 10+3 evnene.

Resultatene kan brukes til for eksempel dialog i forbindelse med strategisk kompetanseutvikling, løpende leder- og medarbeidersamtaler, rekruttering, ledergruppe-utviklingsforløp eller sammensetning av ledergrupper.

Den enkelte bruker får tilgang til eget resultat, som i tillegg til samlet vurdering av egen mestring av 10+3 evner også viser svar på 3 spørsmål om hver evne.

Som bestiller får du tilgang til det samlede resultatet for gruppen. Det kan eksempelvis være en ledergruppe der man ønsker å drøfte om sammensetningen av evner er tilstrekkelig og dekker de strategiske ambisjonene. Det kan også være en rekrutteringssituasjon der man ønsker å sammenligne enkelte kandidater med samlet kandidatgruppe.

For bestiller vil det være en gjennomsnittlig score for deltakernes vurderinger av egne evner, samt gjennomsnittlig score på de 3 spørsmålene under hver evne og spredningen i gruppens score.

Se demo av testresultat og funksjonalitet her.

Kartleggingstesten 10+3 Evner til digital transformasjon kan kombineres med kartleggingstesten 5 Generasjoner av digital modenhet for å oppnå et felles bilde av den nåværende og ønskede fremtidige digitale modenhet.

Påmelding kurs

[wpforms_selector form_id=»4599″ show_title=»off» _builder_version=»4.17.4″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][/wpforms_selector]