BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210830T181419Z DESCRIPTION:\nNøkkelen til å bli en smidig organiasjon – Del 1\n\n\n23. september kl 11:00-12:00\n\nPlattform: Youtube \n \nMed stadige endringer i omgivelsene\, et hurtiger e tempo i organisasjonene og større krav til verdiskaping fra kunder\, er det å jobbe etter smidige prinsipper og arbeidsmetoder ansett av mange s om en nøkkel for å oppnå den fleksibilitet og tilpasningsevne man treng er i organisasjonen. Å jobbe "smidig” kan defineres som å ta i bruk b åde et tankesett – og et sett med verktøy og praksiser – som alle fo kuserer på å maksimere kundetilfredshet\, samt sørge for økt leveranse -effektivitet og presisjon i organisasjonens utvikling. Dette er like vikt ig i både privat og offentlig virksomhet.\nHvilke evner\, tankesett og pr aksiser trenger vi derfor for å lykkes som en smidig organisasjon?\nKrist ina Kjønnås\, Reidar Stølan og Tor-Ivar Hals deler sine erfaringer og b etraktninger rundt temaet.\nDu som ser på kan i løpet av streamen være med å bestemme tema for del 2 av webinarrekken.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210923T120000 DTSTAMP:20210830T181419Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210923T110000 LAST-MODIFIED:20210830T181419Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Webinar: Nøkkelen til å bli en smidig organiasjon – Del 1 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000806967DC689AD701000000000000000 010000000858C2CA8352A4A4098337DC45689076A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Nøkkelen til å bli en smidig organia sjon – Del 1

23. september kl 11:00-12:00

Plattform:  \;Youtub e

 \;

Med stadige endringer i omgivelsene\, et hurtigere t empo i organisasjonene og større krav til verdiskaping fra kunder\, er de t å jobbe etter smidige prinsipper og arbeidsmetoder ansett av mange som en nøkkel for å oppnå den fleksibilitet og tilpasningsevne man trenger i organisasjonen. Å jobbe "\;smidig” kan defineres som å ta i bruk både et tankesett – og et sett med verktøy og praksiser – som alle fokuserer på å maksimere kundetilfredshet\, samt sørge for økt leveran se-effektivitet og presisjon i organisasjonens utvikling. Dette er like vi ktig i både privat og offentlig virksomhet.

Hvilke evner \, tankesett og praksiser trenger vi derfor for å lykkes som en smidig or ganisasjon?

Kristina Kjønnås\, Reidar Stølan og Tor-Iv ar Hals deler sine erfaringer og betraktninger rundt temaet.

Du som ser på kan i løpet av streamen være med å bestemme tema for del 2 av webinarrekken.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR