Writingq

Vi i Abilator og Østlyng & Bjerke har den glede av å invitere til fortsettelsen av vår seminarrekke innenfor utviklende ledelse våren 2016. Det tredje seminaret arrangeres Onsdag 27. April på DiGS kl. 08:30 – 11:30, og vil fokusere på fordelene ved å lede organisasjoner på et etisk verdigrunnlag.

Fra tid til annen får vi muligheten til å ha praksisstudenter ved våre bedrifter. Denne gangen ledes seminaret av Camilla Carlsen, Håkon Dalland og Matias Nydal, som er masterstudenter i Arbeids – og organisasjonspsykologi ved NTNU. De har den siste tiden vært tilstede i Østlyng & Bjerke og forskning på etisk ledelse har vært deres hovedbeskjeftigelse gjennom praksisperioden.

Seminar 3, Onsdag 27. April: Workshop i etisk ledelse

Hvordan kan ledere unngå skandale og samtidig profittere på samfunnsansvarlig forretningsdrift? Dagens inngripende og skandaleorienterte mediebilde har satt store organisasjoners levedyktighet på prøve. Enron, Worldcom og Volkswagen er gode eksempler i denne sammenheng. Milliardomsetning, multinasjonalitet og markedsdominanse betyr ingenting når det stilles spørsmålstegn ved toppledelsens integritet. Frykt for skandale har skapt grobunn for forskningsområdet etisk ledelse. I nyere tid er derimot frykten for skandale blitt en sekundær motivator for å drive etisk ledelse.

Å lede en organisasjon basert på verdigrunnlag, tillit og transparens har nemlig vist positive resultater for organisasjonens indre og ytre arbeidsmiljø. Ansatte viser proaktivitet og produktivitet fordi de opplever mening, og med god samvittighet kan stille seg bak organisasjonens påvirkning i samfunnet. Kunder viser større grad av lojalitet som følge av økt tillit til organisasjonens troverdighet.

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke etisk ledelse i din organisasjon? Meld deg på ved å sende en mail til hakondalland@gmail.com eller post@abilator.no.