John Richard i Abilator

Kom i gang med utviklende organisasjoner

Organisasjoner som både utvikler den enkelte og bygger robuste team presterer bedre over tid! 

Utviklende organisasjoner setter læring og utvikling hos den enkelte i sentrum. Dette bidrar til en læringskultur som både øker den enkeltes ferdigheter, evne til å håndtere kompleksistet og setter fokus på kontinuerlig forbedring. Men, hva skal konkret til for å lykkes – og hvordan klarer vi å få læring til å handle om noe mer enn faglig påfyll og det å lære seg nye verktøy?

John Richard Hanssen fra Abilator deler både teori om hvordan vi voksne lærer og utvikler oss – kombinert med praktiske metodikker som hjelper oss å bygge kapasitet for å løse sammensatte problemstillinger vi møter i dagens arbeidsliv. Det er ikke lenger tilstrekkelig å håndtere våre oppgaver med to-do lister, men vi trenger å se sammenhenger, motsetninger og evne til å ta mange ulike perspektiv.

John Richard har undervist ledere og spesialister siden 2005, og arbeider til daglig med utvikling av virksomheter i både privat og offentlig sektor. Han er dypt interessert i læring, og bygger mye av sitt arbeid rundt forskning og teori rundt voksnes utvikling – og de siste år hvordan dette kan skaleres og gjøres kostnadseffektivt i større organisasjoner.

Dato: 31.mars – kl 14.00-15.00

Sted: Zoom

Arrangementet er gratis.