Smidig lederskap

Et webinar om ledelse i komplekse landskap

Bli en mer smidig leder

Ledelse utøves i et stadig mer komplekst landskap. Samtidig er smidig tankesett og praksis er for mange virksomheter en måte å tilnærme seg vanskelige og uoversiktlige problemstillinger. Hvordan skal vi lede når usikkerheten og utforutsigbarheten er stor, og problemstillinger rundt hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det er omskiftelig og ofte uklare?

Abilator lanserer denne våren et nytt kurs som vi kaller «Agile Leadership» Katalysator-kurs. På norsk handler dette kurset nettopp om hvordan du som leder kan bli en mer effektiv og «smidig» leder i en omskiftelig hverdag – og hvordan du som leder kan påvirke hvor tilpasningsdyktig og smidig organisajonen din kan bli.

I dette webinaret ønsker vi å introdusere noen av konseptene vi legger i «Smidig lederskap» eller «Agile Leadership» om du vil. Og du vil lære litt om hva vi tenker som kreves av ledere i smidige organisasjoner i dag. Vi åpner webinaret med å presentere noen modeller og leder-verktøy vi har god erfaring med – og deretter ønsker vi gjerne diskusjoner og refleksjoner i fellesrommet blant oss og deltakerne.

Webinar

Dato: 23. mars 0830-0930

Sted: Teams

Arrangementet er gratis.

Meld deg på webinaret her for å få tilsendt link.