Hvordan dekode digital transformasjon?

Banner_Webinar

Hvordan dekode digital transformasjon?

Digitaliseringsinstiuttet og Abilator invitererte 22.juni til en samtale om digital transformasjon i praksis

Se opptaket her!

Det å bevege seg fra å digitalisere eksisterende prosesser og tjenester til å transformere en organisasjon ved bruk av teknologi er blitt satt på dagsorden av mange organisasjoner. Dette medfører at vi skal tenke nytt rundt både hva vi skal levere og hvordan vi kan gjøre dette på beste måte – og vi ser mange gode eksempler på hvor de har lyktes med dette. 

Men, hva skal konkret til for å lykkes med en slik dreining fra å jobbe med digitalisering til digital transformasjon? Hvordan kan vi ta utgangspunkt i hvor vi er – og målrettet jobbe med de viktigste elementene basert på en realistisk forståelse av nåsituasjonen? 

Vi inviterte Pernille Kræmmergaard til en samtale rundt dette. Pernille er tidligere professor ved Aalborg universitet og har en bred forskningserfaring på hvilke kapasiteter som det er behov for ved ulike faser i et slikt transformasjonsarbeid og hvordan vi gjennomfører gode ståstedsanalyser. I dag driver Pernille Kræmmergaard Digitaliseringsinstituttet, som er et dansk forsknings- og kompetansehus som nylig har etablert seg også i Norge. 

Hvordan dekode digital transformasjon?

Digitaliseringsinstiuttet og Abilator invitererte 22.juni til en samtale om digital transformasjon i praksis

Se opptaket her!

Det å bevege seg fra å digitalisere eksisterende prosesser og tjenester til å transformere en organisasjon ved bruk av teknologi er blitt satt på dagsorden av mange organisasjoner. Dette medfører at vi skal tenke nytt rundt både hva vi skal levere og hvordan vi kan gjøre dette på beste måte – og vi ser mange gode eksempler på hvor de har lyktes med dette. 

Men, hva skal konkret til for å lykkes med en slik dreining fra å jobbe med digitalisering til digital transformasjon? Hvordan kan vi ta utgangspunkt i hvor vi er – og målrettet jobbe med de viktigste elementene basert på en realistisk forståelse av nåsituasjonen?

Bli med på samling i Oslo 31. august

Abilator og Digitaliseringsinstituttet inviterer til samling i Oslo, der vi tar for oss temaene Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse i digital transformasjon sammen med gjester.

Arrangementet er gratis, med muligheter for å kunne kjøpe lunsj.

Webinarrekke: Digital Transformasjon

Vi går i dyben på digital transformasjon og setter opp en gratis webinarrekke høsten 2021.

Webinarrekke: Smidige organisasjoner i praksis

Vi går i dyben på smidige organisasjoner og setter opp en gratis webinarrekke høsten 2021.

Masterclass i digital transformasjon

Masterclass i Digital Transformasjon henvender seg til ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor som har et lederansvar for organisasjonens digitale transformasjon.

Oppstart 2. september
Klikk her for å lese mer

Abilatoransatte jobber sammen

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få mer informasjon og invitasjoner til påmelding.

Ved å sende inn e-postadressen din, samtykker du til behandling av dine personopplysninger i henhold til vår samtykkeerklæring: https://abilator.no/personvernerklaering/