Vi har satt oss som målsetting å utvikle «next practice» innenfor innovasjon, tjenesteutvikling og transformasjon. Dette tar vi på alvor – og ønsker å dele vår kunnskap og erfaringer med våre kunder. 

Bakgrunnen er at skal våre kunder, og vi, kunne lykkes med å skape bærekraftige virksomheter – og en bedre verden – må vi evne å navigere i en verden som fremstår stadig mer volatil, usikker, kompleks og tvetydig («VUCA-world»). Dette stiller krav til vår evne til å forstå omgivelsene, håndtere kompleksitet og inngå i samskapende relasjoner med andre.

OECD har identifisert nøkkelferdigheter for det 21ste århundre vi må utvikle i en VUCA-verden; kritisk tenkning, kreativitet, samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Disse nøkkelferdighetene i kombinasjon med å ta kloke forretningsmessige valg og forstå teknologi ønsker vi å utforske via Abilator Academy.

Vi har allerede i flere år tilbudt åpne seminar, ulike kurstilbud i egne og andres regi – og vært forelesere på ulike studier. Nå ønsker vi å spisse vårt eget kurstilbud ytterligere – og kombinere i enda sterkere grad vår undervisningserfaring med vår erfaring fra å lede digitaliseringsprosjekt og legge til rette for digital transformasjon.

I løpet av våren 2021 vil vi ta egen medisin; gjennomføre ulike tester og prototyper og spørre våre kunder hva de har behov for. Målsettingen er å sette opp flere spennende og relevante kurstilbud fra og med høsten 2021 – både i Trondheim og andre lokasjoner.

Vi hører veldig gjerne fra deg om du har innspill til hva vi bør løfte, eller om du vil samarbeide med å tilby spennende kurstilbud sammen med oss. Uten å røpe for mye tror jeg ikke du bør bli overrasket av stikkordene smidig, business design og digital transformasjon.

Vi ser frem til året som kommer – og videreutviklingen av Abilator Academy!