Verden ser helt annerledes ut nå enn for bare noen få dager siden – og det er vanskelig å forestille seg hvordan situasjonen er om noen få uker frem i tid. Mange av oss gjør en stor ekstraordinær innsats på jobb – på samme tid som mange av oss er redde for egen og andres helse, arbeidsplass og økonomi. Vi i Abilator ønsker å bidra i en krevende situasjon og omstiller oss. 

  • Alle pågående oppdrag fortsetter så godt som normalt. 
  • Vi omstiller alle seminar, workshop og kurs til å leveres digital inntil videre. 
  • Veiledning og en-til-en samtaler tas fortrinnsvis online. 

Vi har arbeidet nettbasert over lang tid, og har god erfaring og kompetanse på dette. Vi har blant annet erfaring med teamledelse over avstand, gjennomføring av møter/workshops og samhandling over nett. Dette er også noe vi hurtig kan hjelpe din virksomhet med å komme i gang med, og tilbyr veiledning og bistand rundt dette. 

Vi ønsker i tillegg å bidra til mange av de rundt oss som sliter. Det betyr at vi fra nå av også tilbyr GRATIS coaching/veiledning så fremt vi har kapasitet til: 

  • Personell som står i en samfunnskritisk rolle, og trenger støtte til å håndtere situasjonen. 
  • Privatpersoner som er engstelig eller på andre måter opplever situasjonen som krevende. 

Ta kontakt med post@abilator.no for nærmere informasjon.