Konsekvensen av menneskenes spor på jordkloden gjør seg stadig mer gjeldende. FNs klimapanel (IPCC) rykket i sin siste rapport enda nærmere målet å vitenskapelig forklare klimaets utvikling – og vår påvirkning på denne. Menneskelig påvirkning ble nærmest bevist; drivhusgasser med rot i industri og fobruk, som CO2, metan og NO, sammen med andre menneskelige faktorer, er dominerende årsak til global oppvarming. Endring i vår kollektive og individuelle atferd må til for å motvirke effektene.

Skjermbilde 2014-12-02 kl. 23.15.02
Internasjonale toppmøter har avslørt nasjonalstatenes manglende evne og vilje til å endre atferd. En plan om hvordan vi kan berge framtidige generasjoners framtidsutsikter lar seg ikke fastsette. En rekke progressive storbyer har vært hakket bedre. Først gjennom C40, hvor verdens megabyer slo seg sammen for å finne effektive klimatiltak og iverksette disse, og deretter gjennom «Compact of Mayors», som utvider dette samarbeidet med enda flere byer. Her tar lokalpolitikere med handlingskraft ansvaret nasjonalstatene ikke tar.

Skjermbilde 2014-12-02 kl. 23.14.47

For å endre utviklingen i menneskeskapte klimaforandringer trenger vi derimot fundamentale endringer. Dette betyr at ikke bare rammeverket rundt oss, som byene nå tar ansvar for, men også vi mennesker, må gjennomgå en endring. En endring i hvordan vi lever, hvilke valg vi tar – vi må forandre hvordan vi tenker. cCHANGE er en ny utvikling som vi i Abilator har lagt merke til, og som vi prøver å etterleve som best vi kan. cChange springer ut fra Oslo, og spleiser kunnskap om klimaendringer og om transformasjon. Vi er interesserte og opptatt av begge, og har stor tro på at å omfavne dette kan gi virkelig gode resultater.

Et annet interessant initiativ, som vi i Abilator har lært å kjenne gjennom DIGS og teknologimiljøet i Trondheim, er Ducky. Dette er en nettbasert løsning for å logge dine egne klimatiltak – og se det kvantitative resultatet av disse. Kunnskap om påvirkningen vi har på klimaet, hvilke endringer som må til, hvordan vi kan gjennomføre disse, og hvilken reell effekt de har er det som skal til for at vi kan utnytte vårt individuelle og kollektive potensial maksimalt. Slikt bør vi arbeide for at vi i framtiden kan bo i en bærekraftig og livskraftig verden.