Siden august har jeg fasilitert og koordinert utviklingen av TekstilLab, et prosjekt for tekstilnæringen og forskning- og utdanningssektoren i Norge. Næringen har lange røtter og dype spor i kulturen vår, og vi har bedrifter som satser på både høyteknologiske produksjonslinjer og tradisjonelle produksjonsmetoder. Siden 80-tallet til i dag har det vært en finansiell og strukturell omveltning i bransjen som har ført til at næringen er i skarp konkurranse med lavkostland.

Dette har naturligvis presset bedriftene økonomisk. Hvis vi tar utgangspunkt i de som ikke har flagget ut produksjonen sin til utlandet, er næringen fortsatt betydelig, selv om den er mye mindre enn den en gang var. Et triangel mellom Vestlandet, Østlandet og Midt-Norge danner næringens hovedakser, henholdsvis med strikk, design og vev. Den er i stor grad basert i distriktene, som viktige bærebjelker i lokalsamfunnene. Det finnes ingen utdanning for at disse bedriftene kan få rekruttert teknologisk kompetanse – ingeniører må flys inn fra Canada og Tyskland for å reparere maskiner og vedlikeholde. Dette er krevende for bedriftene, som mister verdifull produksjonstid.

Skjermbilde 2014-11-22 kl. 13.21.06Et tverrfaglig samarbeid mellom bedriftene, forskning og utdanning kan gi næringen denne kompetansen. Ved å spille på lærestedenes faglige styrker i utdanning kan en ny bølge med vekst og utvikling for næringen skje ved at ingeniører, designere og teknologer bidrar med sine kunnskaper og ferdigheter for økt effektivitet og produksjon. Samarbeid om innovasjon og nyskaping kan gi nye anvendelser av forskning og utvikling som gir bedriftene vekstmuligheter i nye markeder.

Tverrfaglig samarbeid er der magien skjer. Når folk med forskjellig bakgrunn og tankesett møtes får vi koblinger mellom kultur og teknologi, og fra teori til anvendelse, som ikke ville skjedd ellers. Slik finner vi smarte løsninger på komplekse problemstillinger, og driver teknologi og næringsliv framover. I dette prosjektet håper vi at næringen framover får økt omsetning som følge av økt produksjonsvolum, nye produkter som vil gir tilgang til nye markeder, og at bransjen framover kan vokse i Norge framfor å flytte produksjon til utlandet. Å fasilitere for slike tverrfaglige prosjekter er noe som gir meg mye personlig og er noe jeg ønsker å lære meg å virkelig mestre framover.

For å lese mer om TekstilLab-prosjektet kan du gå til prosjektbloggen