Vi styrker laget med en teknologisk tungvekter når Trond Erik Bones starter hos oss nå i august. Han har telematikk-bakgrunn fra Forsvaret og en lang karriere som konsulent og rådgiver i store digitaliseringsprosjekter.  

Trond Erik styrker den digitale og forretningsmessige kompetansen vår, sier daglig leder Espen Linløkken. Han er spesielt solid på arkitektur, data og analyser, og vil utfylle oss andre godt i digitaliseringsprosjekter og større digitale transformasjoner. 

 

Navn: Trond Erik Bones

Stilling: Seniorrådgiver 

Utdanning: Telematikk-utdanning fra Forsvaret og Høgskolen i Sør-Trøndelag, samt videreutdanning innen økonomi fra BI. 

Nøkkelkompetanse: Virksomhetsarkitektur og løsningsrådgiver. Business intelligence og analyse av store data. Prosjektleder i store IKT-prosjekter.  
 

Fra telematikk til digital transformasjon

Trond Erik gikk rett fra gymnaset til Forsvaret. Han utdannet seg innen telematikk ved Hærens tekniske fagskole og Høgskolen i Sør-Trøndelag og jobbet som yrkesmilitær i 16 år. Her opparbeidet han seg kunnskap om kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester, og fattet stor interesse for samspillet mellom teknologi, samfunn og økonomi i jobben ved Forsvarets overkommando og senere i Forsvarsstaben.  

De siste 15 årene har Trond Erik jobbet som konsulent i IT-bransjen hos Capgemini, Mometo og AFRY Digital Solutions AS. Han har jobbet mye med utvikling, anskaffelse og innføring av IT-systemer i større virksomheter som blant annet SINTEF, Helse Midt-Norge og Enova.

Virksomhetsarkitektur og forretningsforståelse

Trond Erik er dyktig på å sette seg inn i og forstå virksomheter og hva de trenger å forbedre for å nå de resultatene de ønsker. Han har ifølge ham selv tre bein å stå på: 

– Jeg er en erfaren virksomhetsarkitekt og løsningsrådgiver. Det handler om å kunne forstå forretningen og beskrive hva bedriften trenger slik at både teknologer og beslutningstakere skal forstå det. Det har jeg jobbet mye med, sier Trond Erik. 

– Så er det interessen min for store data – det synes jeg er spesielt gøy å jobbe med. Jeg har jobbet mye med data-analyse opp gjennom årene. Der ligger det mye gull, sier Trond Erik begeistret og hinter om at flere burde jobbe mer strukturert med dette.  

– Og så har jeg opparbeidet meg erfaring som prosjektleder. Spesielt når det gjelder det å ta i bruk moderne teknologi på en riktig måte og gjerne ved bruk av offentlige anskaffelser.  

Menneskene i fokus

Selv om Trond Erik er teknolog, så er det de menneskelige aspektene som motiverer:  

Det som motiverer meg mest er å kunne endre hverdagen til de som skal bruke de systemene jeg er med på å utvikle og anskaffe. IT-systemer er virkningsløse uten menneskene som bruker det.

– Og det er gøy når vi lykkes! Jeg har flere ganger erfart å stå i store endringsprosesser over lang tid og sett hvordan resultatet har påvirket arbeidshverdagen til folk til det bedre, sier Trond Erik lettere engasjert.  

 For å lykkes i store endringsprosesser må man ha med seg folk.Trond Erik betegnes som en lagspiller med god kondis: 

–  Ja, jeg liker å samarbeide og spille folk rundt meg gode. Og så gjelder det å ha stamina til å stå kampen ut i store endringsprosjekter, som gjerne går over flere år fra behovet er definert til man har tatt i bruk og kan høste gevinstene. Man må både ha kondis og tålmodighet, sier Trond Erik og smiler. 

Veien til Abilator

Det er ikke bare de store konsulenthusene og de store IT-prosjektene som har preget Trond Erik sin karriere. Han var også med å starte konsulentselskapet Mometo, som etter hvert ble kjøpt opp av ÅF-gruppen (senere AFRY).  

– Jeg trivdes veldig godt med å bygge opp og utvikle et lite selskap, sier Trond Erik. Og det er en av grunnene til at jeg nå har valgt å bli en del av Abilator. 

– Jeg tenker også at Abilator skiller seg litt ut fra en rekke andre konsulentselskap. Det er få miljø som har så tung og bred kompetanse innen strategi, digital transformasjon og organisasjonsutvikling som folkene her har, sier Trond Erik. Jeg har mye å bidra med inn, men her har jeg også mange å lære av og sparre med. 

– Inntrykket mitt til nå er at dette er en meget spennende sammensatt gjeng med spredning i bakgrunn, alder og kompetanse. Det gir en god dynamikk, avslutter Trond som allerede har rukket å delta på noen sammenkomster før sommeren. Og som nå fra august av er i gang med kundeoppdrag med Abilator-hatten på.  

Livet utenfor jobb

På fritiden finner du Trond Erik gjerne på en seilbåt på fjorden. Hvis det da ikke er vindstille – da kanskje han heller dyrker sin lidenskap for brett- og dataspill.

Velkommen om bord, Trond Erik!