Noe som vi synes det er svært morsomt og givende å arbeide med er strategiarbeid, hvor vi går inn som prosessledere i et forløp med nøkkelpersoner hos kunden. Vi har flere innganger vi bruker til et slikt arbeid, og ofte vil vi sammen med kunden definere en rekke med workshops, hvor vi først etablerer en oversikt over nåsituasjonen, deretter utarbeider et felles målbilde for strategiperioden, utarbeider en GAP-analyse, og så identifiserer konkrete tiltak. Til sist setter vi det hele sammen i en overordnet plan – slik at det blir enklest mulig å gjøre strategien operasjonell.

I et strategiarbeid arbeider vi ofte via flere dimmensjoner, som f.eks. organiasjonsutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og leder-/medarbeiderutvikling. Dette medfører at vi ofte har flere tanker i hodet på samme tid, og vi trenger gode verktøy for å synliggjøre resultatet til sist.

En metode vi ofte benytter i forhold til å visualisere strategien er et transformasjonskart, som viser både hvilken retning man skal, hvor man kommer fra, og milepælene vi må nå underveis i et slitt arbeid.

Under ser du et bilde av et transformasjonskart (fiktivt), og en av mange beskrivelser av metodikken finner du her.

transformasjonskart