Vi i Puzzlefilm og Abilator gir dere nå muligheten til å utvikle en fremtidsvisjon for deres virksomhet gjennom filmproduksjon. Dere vil selv få mulighet til å planlegge, regissere og spille inn deres visjon – og i prosessen få en morsom og utviklende opplevelse.
Tunge strategiprosesser krever ofte mye energi og innsats fra de som deltar. Å forene seg om et felles mål, plan og prioriteringer kan skape friksjon og grobunn for konflikt og uenighet. Vi ønsker å flytte fokus fra de tradisjonelle metodene som brukes i tunge strategiprosesser til mer effektive metoder tilpasset menneskene – kunnskapsbedrifters kjerneverdi. Hvordan vi kommer fram til et målbilde, hvilket språk man bruker og hvordan strategien brukes etterpå sier mye om en virksomhet, og vil ha stor påvirkning på om strategien er effektiv eller effektløs
Blank Digital Document - Blank
Ved å delta i Abilator og Puzzlefilms strategiprogram vil vi arbeide oss fram til en strategi som er orientert rundt menneskene, og utvikle kraftige verktøy i formidling og videre arbeid med strategi og visjon.
  • Dere vil få en profesjonell film dere kan bruke fritt både internt og eksternt.
  • Dere vil få utviklet et måbilde for deres bedrift
  • Dere vil få en teambyggende opplevelse
Filmen dere får i etterkant er deres – og kan disponeres slik dere ønsker. Mulighetene til bruk er mange; intern kommunikasjon, dialog med kunder og samarbeidspartnere. Å bruke film som medium i kommunikasjon gjør det enklere å nå fram til målgruppene med riktig budskap. Vi kan gi en effektiv måte å forklare hva dere egentlig står for og hva dere kan tilby til kunder og medarbeidere.
Hva filmen skal representere kan være så mye. Vi har gode erfaringer med å bruke film som virkemiddel til å utvikle – og formidle – et fremtidsbilde for en virksomhet. Et bilde som kan si noe om visjonen dere ønsker å oppnå, og kanskje litt og så om hva dere har gjort for å nå den visjonen om for eksempel 5-6 år.

Kontakt oss for mer informasjon

 Noe av Puzzlefilms arbeid