Skapende sirkler er et fellesskap av prosessledere som arbeider i grenselandet næringsliv, kultur og akademia, og leverer kreativ og annerledes forretnings- og organisasjonsutvikling med fokus på arbeidsglede og bærekraftige løsninger. Fellesskapet er organisert som et samvirke (SA).

Ett av de viktigste formålene til samvirket er å arrangere den årlige konferansen Skapende Sirkler. Den ble arrangert for første gang høsten 2011, og er et tverrfaglig og engasjerende møtested for arbeidsglede og et bærekraftig arbeidsliv.

Les mer om årets konferanse i vedlagte folder: Skapende sirkler 2013.