Gratis seminar i utviklende ledelse

God internkommunikasjon spiller en sentral rolle for hvordan ansatte opplever omstilling og endringsprosesser. På tross av dette er kommunikasjon i endringsarbeid ofte mangelfull, tvetydig eller tilfeldig.

Vellykket internkommunikasjon kan redusere negative utfall som stress, strategisk usikkerhet, ryktespredning og frustrasjon. Dette kan skape unødvendig støy i endringsprosessen. Internkommunikasjon kan nedprioriteres fordi vi opplever det som vanskelig, at vi ikke forstår kompleksiteten eller ikke vet hvordan vi praktisk gjennomfører det.

I dette seminaret belyser hvordan vi kan utføre internkommunikasjon i endringsprosjekter. Vi vil gi en bevissthet rundt konsekvensene å ikke planlegge kommunikasjonen på en god måte, og gå gjennom konkrete verktøy for å komme i gang med godt endringsarbeid.
Seminaret passer spesielt godt for deg som arbeider med endringsprosesser – eller som er en del av en endringsprosess.

I samarbeid med Østlyng & Bjerke har vi siden høsten 2015 invitert til en rekke gratis seminar i utviklende ledelse. Seminarene har en utforskende stil hvor vi ønsker å videreutvikle våre metoder og tjenester – og bli kjent med nye og spennende mennesker.

 

Tid og sted

OpenSpace | DIGS
Olav Tryggvasonsgt 30, Trondheim

31. mai 2017, 08:30 – 11:30
Begrenset antall plasser
Påmelding til post@abilator.no

Seminaret er gratis!

 

Lars-Erik Alstad Aas

Lars-Erik Alstad Aas

Kursholder

Organisasjonspsykolog som blant annet arbeider med internkommunikasjon i en pågående omstillingsprosess.

Lars Kristian Holgersen

Lars Kristian Holgersen

Kursholder

Sivilingeniør som jobber med teknologiutvikling og endringsprosesser.