Gratis morgenseminar

De fleste av oss har i dag to jobber – en hvor vi utfører oppgavene vi har ansvaret for og en hvor vi passer på å fremstå som gode og dyktige arbeidstakere. Vi prøver (ubevisst) å skjule våre feil og mangler, tolke hva andre egentlig mener og så godt vi kan å ikke miste kontrollen. Vi bruker mye energi på dette, energi som kunne bidratt til økt verdiskaping for virksomhetene og en bedre arbeidshverdag for oss som ansatte/ledere.  

Coaching og lederutvikling er ofte brukte verktøy til å gjøre mennesker bevisste på deres handlinger og hvordan de påvirker omgivelsene. Utfordringen er at det er vanskelig å skalere kostnadseffektivt, og utvikling skjer ofte enten av ansatte som allerede presterer godt (og skal bli ledere) eller de som allerede har en lederposisjon – og mange ansatte får ikke tilstrekkelig støtte til å både få det bedre på jobb og levere en høyere verdi.

På dette seminaret introduserer vi DDO (Deliberately Developmental Organization), som er utviklet av Lisa Lahey og Robert Kegan ved Harvard. En DDO har som mål å utvikle alle ansatte via å integrere strukturer og prosesser for personlig utvikling i virksomhetenes daglige virke. Resultatet av å gjøre dette er at disse virksomhetene har en mye høyere verdiskaping enn sammenlignbare selskap, og ansatte trives bedre.

Dato

12. juni 2019

}

Tid

08.30 – 10.30

Adresse

Abilator AS – Fosenkaia 5

Pris

Gratis

Seminaret ledes av John Richard Hanssen (til venstre). Han har brukt metodikk fra Kegan og Lahey siden 2009, og i april/mai var vi så heldig å få være med på en Masterclass i Stockholm med Robert Kegan. Kegan er en av de store faglige inspirasjons-kildene til vårt arbeid i Abilator, og vi gleder oss til å dele hans nyeste arbeid.

Gratis morgenseminar:

Hvordan skape reell utvikling
for alle ansatte i bedriften

De fleste av oss har i dag to jobber – en hvor vi utfører oppgavene vi har ansvaret for og en hvor vi passer på å fremstå som gode og dyktige arbeidstakere. Vi prøver (ubevisst) å skjule våre feil og mangler, tolke hva andre egentlig mener og så godt vi kan å ikke miste kontrollen. Vi bruker mye energi på dette, energi som kunne bidratt til økt verdiskaping for virksomhetene og en bedre arbeidshverdag for oss som ansatte/ledere.  

Coaching og lederutvikling er ofte brukte verktøy til å gjøre mennesker bevisste på deres handlinger og hvordan de påvirker omgivelsene. Utfordringen er at det er vanskelig å skalere kostnadseffektivt, og utvikling skjer ofte enten av ansatte som allerede presterer godt (og skal bli ledere) eller de som allerede har en lederposisjon – og mange ansatte får ikke tilstrekkelig støtte til å både få det bedre på jobb og levere en høyere verdi.

På dette seminaret introduserer vi DDO (Deliberately Developmental Organization), som er utviklet av Lisa Lahey og Robert Kegan ved Harvard. En DDO har som mål å utvikle alle ansatte via å integrere strukturer og prosesser for personlig utvikling i virksomhetenes daglige virke. Resultatet av å gjøre dette er at disse virksomhetene har en mye høyere verdiskaping enn sammenlignbare selskap, og ansatte trives bedre.

Dato

12. juni 2019

Pris

Gratis

}

Tid

08.30 – 10.30

Adresse

Abilator AS – Fosenkaia 5