Abilator og Østlyng & Bjerke har den glede av å invitere deg til en ny seminarrekke innenfor utviklende ledelse. Det første seminaret arrangeres onsdag 28. september på DIGS kl. 08:30 – 12:30, der Kristin Lysklett fra Østlyng & Bjerke vil lede seminaret.

Vi legger vekt på praktiske øvelser som gir deg konkrete verktøy du kan bruke direkte i egen organisasjon/utvikling. Seminarene har en utforskende stil hvor vi ønsker å teste ut gode metoder og verktøy sammen med deltakerne. Seminarene er gratis, og løpende påmelding til post@abilator.no.

Seminar 1, onsdag 28. september: Job-crafting – Turn the job you have, into the job you want.

Klikk for å se flyer

Jobben vår blir gjerne betraktet som et sett med gitte arbeidsoppgaver og ansvarsområder, som den enkelte arbeidstager enten passer inn i, eller ikke. Med dette tradisjonelle perspektivet gir vi arbeidstakere en passiv rolle i utformingen av sin egen jobb.

Job-crafting er en aktuell teori og praksis som snur dette perspektivet på hodet ved at arbeidstageren forstås som en aktiv medskaper av sin egen jobb. Den enkelte arbeidstager gis dermed et ansvar, men også en mulighet til selv å optimalisere sin egen jobbhverdag slik at den stemmer overens med egne ressurser og behov.

Utførelse av job-crafting er satt i sammenheng med blant annet høyere jobbprestasjon og jobbengasjement. I dette seminaret vil du få innblikk i hva job-crafting er, hvordan job-crafting foregår i praksis, og hvordan du som leder kan tilrettelegge for job-crafting blant dine medarbeidere.

Seminaret ledes av Kristin Lysklett fra Østlyng & Bjerke. Kristin har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. Hun er opptatt av at organisasjoner er mennesker som jobber sammen mot felles mål, – og av å utforske det gjensidige forholdet mellom enkeltmennesket og organisasjonen