Mange organisasjoner arbeider mot å bli lærende organisasjoner for både å skape gode arbeidsplasser og møte kravene til kunder og oppdragsgivere. Men, hva er egentlig en lærende organisasjon? Hvordan skiller vi mellom overfladiske tiltak og tiltak som skaper reell verdi? Og, hvordan henger de tiltakene sammen i praksis?

Bli med på seminaret til LOS-Norge om innovasjonskvadranten og lærende organisasjoner. Her vil vår egen John Richard og Bjarne Berg Wig, fra Learning Organizations Center Norway, presentere innovasjonskvadranten, et praktisk rammeverk for læring og utvikling i organisasjoner. Rammeverket peker både på sammenhenger mellom innovasjonskultur og innovasjonspraksis, og viser hvordan effekten av enkelttiltak kan synliggjøres i en helhet.

I tillegg vil du få en introduksjon til ulike modenhetsnivå for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan dere kan arbeide for å videreutvikle deres organisasjon i lys av innovasjonskvadranten.

Seminaret arrangeres av LOS-Norge, se mer informasjon på deres nettsider her.


29. november 2018


10:00 – 15:30


Café Le Frère Søndre gate 27 7010 Trondheim


LOS-Norge medlemmer: 990 kr Ordinær pris: 1490 kr

Bjarne Berg Wig fra Learning Organizations Center Norway er Norges fremste Lean-guru, og en mye brukt forfatter og foreleser i høyere utdanning. Han har over 30 års praktisk erfaring med forbedringsarbeid, læring og utvikling i både statlige og private virksomheter. Bjarne har skrevet flere fagbøker og hans nyeste bok “Lærende organisasjoner” ble nylig utgitt på Gyldendal fagbokforlag.
John Richard Hanssen fra Abilator har spesialisert seg på organisatoriske innovasjonsprosesser og læringsprosesser hos ledere, og kjører både bedriftsinterne og åpne kurs målrettet kunnskapsorganisasjoner. Han har bakgrunn fra større virksomheter både i Norge og Danmark.