Gratis seminar i utviklende ledelse

Gode idéer kan oppstå tilfeldig og i kaos, men for å lykkes med innovasjon i en virksomhet må vi jobbe systematisk over tid. Vi må utvikle vår evne til innovasjon og bygge gode økosystem for læring. Det vil gjøre oss i bedre stand til å møte økt endringstakt, kompleksitet og skiftende rammevilkår. 

I dette seminaret tar vi for oss hvordan mennesker og organisasjoner virker og utvikler seg sammen – og hvordan dette har direkte betydning for vår innovasjon. Vi vil utforske hvordan vi kan stimulere til kollektiv læring og individuell utvikling på en slik måte at innovasjonstakten akselereres i organisasjonene våre.

Seminaret passer for deg som jobber med nyskaping, medarbeiderutvikling eller har lederansvar.

I samarbeid med Østlyng & Bjerke og House of Knowledge har vi siden høsten 2015 invitert til en rekke gratis seminar i utviklende ledelse. Seminarene har en utforskende stil hvor vi ønsker å videreutvikle våre metoder og tjenester – og bli kjent med nye og spennende mennesker.

Tid og sted

Foredragssalen
Danske Bank
Søndre gate 15
Trondheim

5. oktober 2017, 08:30 – 10:30
Begrenset antall plasser
Påmelding til post@abilator.no

Seminaret er gratis!

John Richard Hanssen

John Richard Hanssen

Kursholder

Dyktig fasilitator i skjæringspunktet mellom organisasjonslæring og forretningsutvikling. Bred erfaring fra en rekke utviklingsprosjekt både i offentlig og privat sektor.

Eivind Reke

Eivind Reke

Kursholder

Spesialist på utvikling av medarbeidere og organisasjoner som støtter opp under innovasjon og nyskaping. Erfaring fra organisasjonslæring, LEAN og kontinuerlig forbedring.