Gratis seminar i utviklende ledelse:

Hvordan skape innovasjon i FoU-arbeidet

Vi setter fokus på innovasjon og innovasjonskompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid. Vi gir konkrete og praktiske metoder for å utforske komplekse problemer og fasilitere tverrfaglig samhandling. Dette er ferdigheter som bidrar til gode læringsprosesser, innovativt samarbeid og gode forskningssøknader med en høyere tilslagsprosent.

Mange av de utfordringene vi ser rundt oss i dag er sammensatte og krever ny kunnskap fra en rekke fagdisipliner. Ønsker vi å gjøre noe utover å tette igjen kunnskapshull i eksisterende fagtradisjoner kreves det nytenkning i måten vi samhandler på. Vi må formulere gode problemstillinger og være perspektivsøkende og undersøkende i arbeidet.

I dette seminaret kikker vi nærmere på kunnSKAPENDE prosesser og hvilke praktiske metoder og rammeverk du kan benytte for å skape innovasjon.

Seminaret passer spesielt godt for deg som arbeider med utviklingsarbeid i en virksomhet eller driver med forskning/forskningsstøtte ved et universitet eller høyskole.

Dato: 26 april 2018
Tidspunkt: 08:30 – 11:30
Sted: Trondheim Innovation Center, Otto Nielsens veg 12, Tyholt (Trondheim). Møterom: Business 2
Løpende påmelding til post@abilator.no.
Begrenset antall plasser.

Spørsmål kan rettes til Kaja Istad, kaja@abilator.no, mobil 995 00 769.

Seminaret ledes av John Richard Hanssen. Han er en dyktig fasilitator i skjæringspunktet mellom organisasjonslæring og virksomhetsutvikling. Han har bred erfaring fra en rekke utviklingsprosesser både i offentlig og privat virksomhet.