abligator-21 blogg

Vi i Abilator har den glede av å invitere til en ny seminarrekke innenfor utviklende ledelse våren 2016 i samarbeid med Østlyng & Bjerke.

Det første seminaret arrangeres tirsdag 16. februar på DIGS. Øvrige datoer vil bli publisert på våre nettsider i løpet av januar. Det legges vekt på praktiske øvelser som gir deg konkrete verktøy du kan bruke direkte i egen utvikling eller organisasjon. Seminarene har en utforskende stil hvor vi ønsker å teste metoder og tjenester vi har i støpeskjeen.

Seminar 1: Fra selvinnsikt til effektiv ledelse – 16. februar
Med økt kompetanse og erfaring forventes det at vi tar en lederrolle på arbeidsplassen – uavhengig om vi har en formell rolle som leder. Lederrollen fyller vi ut ifra de rollemodeller og forventninger som er rundt oss – i kombinasjon med våre egne forestillinger om god ledelse. Vi tar fatt på de problemer og utfordringer vi møter med friskt mot. Mange av oss opplever imidlertid at lederrollen kan være kompleks og krevende, og at utfordringene vi forsøker å løse dukker opp igjen og igjen.

De fleste av oss har opplevd ulike type ledere; ledere som blir styrt av ytre forventninger og problemstillinger, og proaktive ledere som skaper varig utvikling på en arbeidsplass. For å utvikle oss til proaktive ledere som håndterer komplekse utfordringer effektivt trenger vi å bli bevisst på hvordan vi tar del i systemene rundt oss, og hvordan dette driver vår lederadferd. Vi må skape læring både om oss selv og omgivelsene for å lykkes som leder.

I dette seminaret vil du få nye blikk på ledelse, din egen lederrolle og hvordan du kan bidra til læring og resultat i egen organisasjon. Seminaret vil bygge på arbeidet til bl.a. Bill Torbert, som har vært en ledende forsker på lederutvikling i flere tiår.

Seminaret ledes av John Richard Hanssen fra Abilator.

Praktisk informasjon

  • Sted: DIGS, Olav Tryggvasonsgt 30, Trondheim
  • Tidspunkt: 16. februar 2016, kl. 8:30 – 11:30
  • Seminarene er gratis (no-show fee på 500,-)
  • Påmelding til post@abilator.no / jrh@abilator.no