Abilator og Østlyng & Bjerke har den glede av å invitere deg til en ett nytt seminar innenfor utviklende ledelse. Det første seminaret arrangeres onsdag 14. desember på DIGS kl. 08:30 – 12:30, der John Richard Hanssen fra Abilator og Linn Bjerke fra Østlyng & Bjerke vil lede seminaret.

Arbeidslivet øker i kompleksitet, og vi foretar løpende endringer i våre organisasjoner for å bedre kunne løse oppgavene våre. Vi må løpende balansere perspektiv som samhandling på tvers av faggrupper mot det å bygge gode fagmiljø, vi forsøker å balansere styring med autonomi og så videre. Vår tilgang til organisering kan i seg selv være med å ytterligere drive kompleksiteten i arbeidslivet og bidra til lojalitetskonflikter, stress og manglende motivasjon.

I løpet av det siste året har vi sett på nyere former for organisering, blant annet “open participatory organization” (OPO) – eller åpne deltagende organisasjoner på norsk.

Se flyer

OPO er utviklet av Bonnitta Roy i App Associates, og bygger rundt en smidig tilnærming til organisering, en høy grad av selvorganisering og naturlig samhandling mellom ansatte og ledere. OPO er designet slik at det både kan tas i bruk i en organisasjon som helhet og i mindre deler/avdelinger i en større organisasjon.

På dette seminaret kommer vi til å sammen utforske nyere former for organisering som OPO, se hva dette betyr i praksis for oss som jobber i eller med trønderske virksomheter, og hvilke utfordringer og muligheter dette vil by på. Vi vil jobbe praktisk med rammeverkene med en høy grad av involvering fra deltakerne.

Seminaret ledes av Linn Slettum Bjerke og John Richard Hanssen. De har samarbeidet en årrekke både med utforsking og utprøving av nye konsept og teorier, og arbeidet sammen med flere kunder i og utenfor regionen.

Open Space @ DIGS
Påmelding til post@abilator.no eller telefon 954 78 928