Hvordan løse opp i komplekse utfordringer

Vi støter alle på utfordringer uten åpenbare svar når vi jobber med krevende prosesser og prosjekter. Da er det nyttig å ha verktøyene klare for å sikre fremdrift og resultat.

Behov og adferd til de vi arbeider med påvirker resultatene våre i stor grad. Vi opplever kanskje omkamper, at oppgaver ikke blir løst som forventet eller at andre prosjekt prioriteres. Årsakene til at vi opplever dette kan være sammensatte og komplekse – og unike for det organisatoriske landskapet vi arbeider i.

I dette seminaret ser vi nærmere på tilnærminger og verktøy vi kan bruke for å løse opp i de utfordringene vi møter når vi jobber med komplekse prosjekter og prosesser. Vi vil berike den tradisjonelle interessentanalysen og lære om hvordan vi kan sørge for fremdrift og riktig type involvering.

Seminaret passer spesielt godt for deg som arbeider med utviklingsarbeid i større organisasjoner – eller har lyst til å bli bedre på å forstå hvorfor ikke alt alltid går helt som planlagt.

Seminaret ledes av Lars Kristian Holgersen. Han er utdannet sivilingeniør og arbeider med teknologiutvikling og endringsprosesser. Han arbeider mye med navigering av prosjekt i store politisk styrte organisasjoner – både lokalt og nasjonalt.

OpenSpace | DIGS
Olav Tryggvasonsgt 30
Trondheim
04. april 2017
08:30 – 11:30

Begrenset antall plasser
Påmelding til

post@abilator.no

Seminaret er gratis!

Utviklende ledelse

I samarbeid med Østlyng & Bjerke har vi siden høsten 2015 invitert til en rekke gratis seminar i utviklende ledelse.

Seminarene har en utforskende stil hvor vi ønsker å videreutvikle våre metoder og tjenester – og bli kjent med nye og spennende mennesker

Seminar 1
Tirsdag 4. april
08:30 – 11:30

Seminar 2
Onsdag 26. april
08:30 – 11:30

Seminar 3
Medio mai