Gratis morgenseminar:

Gode læringsrom for digitalisering

Mange mener mye om digitalisering – og det står ikke på gode råd. Men, hva gjør vi i praksis? Hva kan du lære av de som sliter med de samme tingene som deg?

Vi har nylig gjennomført et pilotprogram i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) for å øke kompetansen på digital transformasjon. Her har et 10-talls virksomheter fra hele Trøndelag deltatt, og vi ser at det gir stor verdi å ta del i gode og praksisrettede læringsrom for digitalisering. Deltakerne er tydelige på at skal vi bli gode på digitalisering må vi lære sammen og dele erfaringer – vi er alle nybegynnere.

På dette morgenseminaret gir vi smakebiter på pilotprogrammet og deler vår erfaring med å etablere trygge og effektfulle læringsarenaer for digitalisering.

Seminaret passer for deg som er leder eller jobber med utvikling – eller bare er nysgjerrig på hvordan gode læringsrom kan bygges.

Dato: 6. juni 2018
Tidspunkt: 08:30 – 10:30
Sted: Kommer snart
Begrenset antall plasser.

Spørsmål kan rettes til Anne-Maren Karlberg, annemaren@abilator.no. 

Seminaret ledes av John Richard Hanssen. Han er en dyktig fasilitator i skjæringspunktet mellom organisasjonslæring og virksomhetsutvikling. Han har bred erfaring fra en rekke utviklingsprosesser både i offentlig og privat virksomhet.