bonnittawsAbilator og Østlyng & Bjerke har den glede av å invitere Deg til fortsettelsen på vårens seminarrekke innenfor utviklende ledelse. Det andre seminaret arrangeres onsdag 6. April på DIGS kl. 08:30 – 11:30, der Terje Østlyng fra Østlyng & Bjerke vil lede seminaret.

Vi legger vekt på praktiske øvelser som gir deg konkrete verktøy du kan bruke direkte i egen organisasjon/utvikling. Seminarene har en utforskende stil hvor vi ønsker å teste ut gode metoder og verktøy sammen med deltakerne. Seminarene er gratis, og løpende påmelding til post@abilator.no.

Seminar 2, onsdag 6. April: Hvordan lykkes med bred involvering?
Hvordan kan man gjennomføre effektive prosesser med mange involverte på en måte som gir faktisk involvering, bred forankring og gode resultater? Med økte krav og forventninger i virksomheter til at “alle” skal involveres i prosesser som tradisjonelt har vært topptunge, for eksempel strategiprosesser, organisasjonsendringer etc. så må vi tenke nytt. Ved å anvende enkle prosessverktøy i en ny kontekst er dette mulig. Vi vil vise til erfaring med å kjøre gode prosesser og kunne vise til oppnåelse av gode effektmål samtidig.

Temaet vil illustreres ved praktisk demonstrasjon av enkel metodikk og prosess, og eksemplifiseres ved SINTEF case der over 500 ansatte var involvert i revisjon av hovedstrategien i 2015. Det viser seg nå at strategien omsettes til aktiviteter og handlinger på et helt annet nivå med raskere effekt enn tidligere. Når du har deltatt på seminaret vil du ha kunnskap og forståelse for hvordan dette kan gjennomføres i en prosess nære deg.

Terje-960x400 Seminaret ledes av Terje Østlyng fra Østlyng & Bjerke som har jobbet som organisasjonskonsulent siden 1999. De siste årene har han jobbet med lederutvikling, medarbeiderutvikling og prosessledelse, spesielt i kunnskapsorganisasjoner.