abligator-21 blogg

I september bestemte vi oss sammen med Østlyng & Bjerke for å gjennomføre en seminarrekke om utviklende ledelse. Ikke på grunn av at det mangler på frokostmøter og seminarer om ledelse i Trondheim, det finnes det flust av. Det vi ønsket var å gjøre slike seminarer mer deltakende, mer praktiske og mer orientert mot metoder og verktøy slik at deltakerne får mest mulig ut av å være med.

I høst gjennomfører vi tre seminarer med ulike temaer innenfor utviklende ledelse. Vi kjørte det første seminaret i oktober med temaet selvinnsikt som verktøy for å skape resultater. Vi hadde deltakere fra offentlig sektor, teknologibransjen og fra rådgivermiljøet i Trondheim. Deltakerne hadde forskjellige roller i virksomhetene de var en del av – fra ledere til medarbeidere. Dette ga et godt grunnlag for kreativt samspill og tverrfaglig diskusjon.

I seminaret var det en kort gjennomgang av grunnlaget for å jobbe med bevisste og ubevisste antakelser. Dette ble fulgt opp av læring og bruk av en effektiv metode for å utvikle antakelsene til å være skapende og utviklende, istedet for å være destruktive og ikke-konstruktive. Tilbakemeldingene viser at deltakerne var godt fornøyd med både innhold og gjennomføring.

“Fin bevisstgjøring av hvor viktig linken mellom antagelse og resultat er!”
“Flott at dere gjør dette! Langt mer givende og lærerikt å arbeide sammen i grupper enn å være passiv tilhører. Spennende med ulikhet i deltakerne”

(Tilbakemelding fra deltakere)
Neste uke er det klart for neste seminar med Linn Slettum Bjerke fra Østlyng & Bjerke i spissen. Gjennom dette seminaret får deltakerne teste ut noen enkle verktøy og metoder for å øke effekten av teamlæring. Med teamlæring mener vi hvordan teamet samhandler for å utnytte gevinsten av å jobbe sammen, og hvordan de jobber med selvutvikling og kontinuerlig forbedring av teamet.

Høstens siste seminar vil holdes 9. september og vil handle om helhetlig strategiutvikling. Det vil ledes av Veronica Skjetlein i Abilator.

Mer informasjon om neste seminar


abligator-12 blogg
abligator-32 bloggabligator-25 blogg