I aprilnummeret av Midtpunkt preger er tre av oss fire bak Playmakerutdannelsen på førstesiden – samt at vi har fått omtale på over fire sider inne i bladet. Midtpunkt er Næringsforeningen i Trondheimsregionen sitt medlemsblad, og når ut til svært mange beslutningstakere i regionen. Vi setter selvfølgelig stor pris på at flere enn oss ser verdien av prosessledelse, og gleder oss til oppstarten av neste forløp høsten 2015 (les mer på www.playmakerne.no).

midtpunktforside

Midtpunkt kan du lese online.