DigiTrøndelag er et program som skal bidra til å løfte digitaliseringen i trønderske kommuner. Arbeidet bygger rundt en lang tradisjon for samarbeid i Trøndelag rundt nyskaping og digitalisering – og er ett av mange digi-nettverk som nå etableres rundt omkring i Norge.

DigiTrøndelag skal bidra til at mange av de felles digitaliseringsprosjekter som gjennomføres på vegne av kommunene i Norge blir tatt i bruk i Trøndelag, og DigiTrøndelag fyller dermed en rolle som en bro på tvers av kommuner – og opp mot nasjonale fellesprosjekt som et regionalt bølgekraftverk for digital transformasjon. I tillegg skal DigiTrøndelag bidra til informasjonsdeling mellom kommuner og kompetansebygging innen for digitalisering og digital transformasjon

John Richard Hanssen fra oss har blitt innleid som programleder for å etablere en programorganisasjon og lede dette arbeidet fremover. Oppdraget vil pågå løpende ved siden av andre kundeoppdrag og kursvirksomhet.

Mer informasjon finnes på nettsidene til DigiTrøndelag: www.digitrondelag.no.