Bli bedre på å lede prosesser og workshops

Bli bedre på å lede prosesser og workshops

Playmaker startet i 2013 som et samarbeid mellom fire erfarne undervisere og prosessledere. Vi har alle brakt vår unike kompetanse inn i Playmakerutdanningen, og vi brenner for god prosessledelse

Playmakerutdanningen er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring.

Få med deg folk – bli en Playmaker

PROSESSLEDERUTDANNING

Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. 

Playmaker sin prosesslederutdanning er unik i Norge med sitt gjennomarbeidede konsept hvor teori og metode er basert på forskning og fargelagt med praktisk erfaring

Mer om prosesslederutdanningen

Hvorfor bli en prosessleder?

  • Bli bedre til å fasilitere, lede prosesser og stille gode spørsmål.
  • Lær metoder for hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre.
  • Lær å motivere til endring – og hvordan få med alle i prosessen på vei mot målet.
  • Lær metoder og verktøy for kreative prosesser.
  • Bli tryggere på å navigere i kaos og finne nye løsninger.

Kursbeskrivelse

Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du et reelt case fra din egen virksomhet og får individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen.

Relevant case
Vår læringsfilosofi er at vi lærer mest når det vi arbeider med er konkret og virkelighetsnært.

Før deltagerne starter på kurset i prosessledelse, beskriver alle en konkret case de vil arbeide med underveis i forløpet.

Dette sikrer en forankring i den delen av organisasjonen deltagerne kommer fra, en bevisstgjøring av hva innholdet i utdannelsen er og at utdanningsforløpet bidrar til et konkret resultat for organisasjonen. Slik lærer du både teori og i tillegg får øve deg som prosessleder i praksis.

Individuell veiledning
Under hele utdanningen er det lagt opp til 3 timer med individuell veiledning til hver deltager.

Formålet med veiledningene er å skape refleksjon rundt prosessen deltagerne befinner seg i, hvordan de kan bruke modeller og verktøy i praksis, og hjelpe med de konkrete utfordringene de møter på i arbeidet med caset sitt.

Veiledningene foregår med våre erfarne kursholdere, som har god kjennskap både til prosessledelse som fag og hvilke utfordringer deltagerne møter i egen organisasjon.

Veileder og kursdeltager vil sammen avklare hvordan disse timene best kan benyttes. Det normale vil være 1 samtale i etterkant av hver modul, men ved behov kan veiledningstimene også fordeles annerledes – f.eks. til deltagelse/observasjon i en prosess en deltager gjennomfører.

Pedagogisk tilnærming
I løpet av kurset legges det opp til korte presentasjoner med teoretisk rammesetting og gjennomgang av konkrete modeller/verktøy.

Etterpå brukes det mye tid på trene på å anvende modellene/verktøyene med utgangspunkt både i casene deltagerne har med og oppgaver som blir gitt underveis.

I etterkant av praktisk trening, arbeides det strukturert med refleksjon rundt både selve prosessen og innholdet som ble produsert. Dette sikrer en høy grad av engasjement, nærhet til egen arbeidshverdag og et høyt læringsutbytte.

Utdanning i tre moduler
I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Les mer om innholdet i modulene nedenfor.

Datoer og praktisk informasjon

KURSDATOER TRONDHEIM

 

FORSOMMER 2022

Modul 1: 29.–30. mars
Modul 2: 4.–5. mai
Modul 3: 16. juni

Kursavgift: Kr 36 000
Maks 12 deltakere – PÅGÅENDE!

_____________________________________

SOMMER 2022

Intensivt forløp:
Alle moduler kjøres samlet fra 20.-24. juni

Kursavgift: Kr 36 000
Maks 12 deltakere – FULLT!

_____________________________________

HØST 2022

Modul 1: 29.-30. august
Modul 2: 19.-20. oktober
Modul 3: 24. november

Kursavgift: Kr 36 000
Maks 12 deltakere

_____________________________________

  • Kurset går over 5 dager (2+2+1), fordelt over tre samlinger. 
  • Gratis lunsj på kursdagene.
  • Du lærer både teori og får øve deg som prosessleder i praksis.
  • Deltagerne tar med seg et case som det vil jobbes med under utdanningen.
  • Du får 3 timer individuell veiledning med våre erfarne kursholdere.

Litteratur og annet materiell er inkludert i prisen

Playmakerutdanningen er godkjent for OU-midler hos KS. Dette betyr at ledere i som er ansatt i kommune/fylkeskommuner som betaler inn til OU-fondet får dekket 70% av deltakeravgiften.

Les mer om ordningen og søknadsprosedyre på KS sine nettsider: OU-midler – orientering og generelle retningslinjer.

 

Playmaker sine kursholdere

JOHN RICHARD HANSSEN

GRÜNDER OG PARTNER PLAYMAKERNE AS

Startet i Danske Bank i 2001, hvor han arbeidet med prosess- og endringsledelse, senere EVRY og Capgemini. Lang erfaring fra IT-utviklingsprosjekt og forretningsutvikling.

Erfaren konsulent, som ansatt i Danske Bank sin kompetanseorganisasjon, ansatt i ulike konsulentselskap og selvstendig konsulent siden 2012 i Abilator AS.

Han brenner for formidling av kompetanse og utvikling av konsulenter og ledere.
I tillegg til å drive eget selskap har han også vært med på å etablere et skandinavisk senter for lederutvikling.

LINE VAARUM

GRÜNDER OG PARTNER PLAYMAKERNE AS

Erfaren prosessleder, kurs- og foredragsholder. Gründer og daglig leder for kurs- og møtestedet Otium Sanserom (etablert 2005). Bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høyskole og Bachelor i internasjonal markedsføring fra Tyskland.

Yrkeserfaring fra Tyskland og Norge innen forretningsutvikling, ledelse, markedsføring, internasjonal handel og produktutvikling (teknologi, tjenester og produkter).

Line er en dyktig og engasjerende formidler, nysgjerrig, fascinert av hvordan vi virker og påvirker hverandre, og spesielt opptatt av at folk skal lykkes når de møtes.

ANNIKEN SOLEM

FORSKER SINTEF OG PHD STIPENDIAT NTNU

Har lenge brukt fasilitering og prosessledelse i forskningsprosjekter og ulike virksomheter, ga ut boka Fasilitering i 2015 og har undervist i fasilitering både på NTNU og i næringslivet.

Hovedfag i sosiologi fra NTNU med spesialisering i arbeids- og organisasjonssosiologi. Ansatt som forsker ved SINTEF Digital og i gang med å skrive doktoravhandling ved NTNU.

Anniken brenner for fasilitering og hva som kan oppnås gjennom involvering, både i møter og i arbeidshverdagen. Anniken er særlig opptatt av hvordan variasjon og nytenkning er viktig for å skape energi og fremdrift.

IDA BRATTBAKK

HR LEDER

Energisk og engasjert dame med rådgivning som vitenskap. Fasiliterer prosesser og veileder, har undervist på Playmakerutdanningen siden 2018.

Ida har en master i Rådgivningsvitenskap med fordypning i tverrfaglige team og personlighetstyper (NEO PI-R). Utdannet prosessleder via Playmakerne.

Har mange års erfaring fra fasilitering og veiledning på individ- og gruppenivå, hvor målet er å oppnå utvikling hos den enkelte og i teamet som helhet.

Er opptatt av å bygge gode relasjoner og motiveres av å jobbe sammen med andre om å løse utfordrende problemstillinger og komplekse caser. Trigges av å få lov til å tenke kreativt og å skape nye løsninger som kan endre etablerte sannheter.

URD SCHETNE

I NTERIØRARKITEKT MNIL, TEAMLEDER FOR INTERIØR OG ARBEIDSPLASSUTVIKLING, GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS

Urd har høy kompetanse og lang erfaring med workshops og prosesser, blant annet 6 år i NTNU sitt idelaboratorium og studiet Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU. Hun har ledet mange kurs i produktutvikling og holdt mange kursmoduler innenfor kreativitet.

Hun er i dag teamleder ved Gottlieb Paludan Architects i Trondheim hvor hun jobber i et tverrfaglig team med arkitekter og samfunnsviter med henholdsvis utvikling av bygg og brukerprosessene frem mot dette. Hennes mantra er med rommet som verktøy for strategisk og fysisk virksomhetsutvikling. I dette arbeidet blir både prosesskompetansen, fokus på ny praksis og hvordan oppnå endring frem mot denne viktig.