Etter en god sommerferie er vi klare for oppstart i Abilator. Året som har gått har vært svært lærerikt, spekket med interessante utfordringer og gode samarbeid. I juli i fjor gikk Abilator fra 1 til 2 ansatte, ved at jeg ble med på laget. Når man går fra en til to skapes et kollegium som må vedlikeholdes og støttes. Etter hvert har vi funnet en samarbeidsform som både har stor fleksibilitet for oss og som sørger for at vi arbeider effektivt og målrettet. Gode relasjoner er alfa omega for et lite firma. Vi har fokusert på å knytte sterke bånd til gode samarbeidspartnere. Vi er avhengig av å spille oss og andre gode for å være konkurransedyktige og relevante.

Infografikk

Teknologi har vært i sentrum for arbeidet jeg har gjort. Det er mye spennende som skjer i Trondheim på denne fronten, hvor stadig flere lar seg inspirere til å ta sine idéer fra en løs tanke eller skisse til en konkret bedrift med ambisjoner. Jeg har det siste året vært involvert i ikke mindre enn 10 teknologibaserte prosjekter hvor jeg har fått lov å bidra med den kunnskapen og kompetansen vi har. Å få lov til å være med på å skape og utvikle teknologi gir meg mye tilbake, det gir en følelse av at man er i stand til å påvirke samfunnet nå og i fremtiden. Kundene våre har vært store konsortier med titalls bedrifter og FoU-institusjoner til oppstartsbedrifter. Vi komplementerer bedriftenes teknikk og teknologi med forståelse for organisasjonene og menneskene, og kalibrerer bedriftene for vekst og måloppnåelse.

Jeg er glad for at vi i Abilator prioriterer vår kontinuerlige forbedring. For å stadig bli bedre jobber vi aktivt med å utvikle oss selv, gjennom videreutdanning og med verktøy for selvutvikling. Jeg deltok i vår på et etter- og videreutdanningskurs fra NTNU; Finansiering av forretningsutvikling. Dette emnet var tett knyttet opp mot det jeg arbeider med i prosjektene – hvordan etablere en god prosjektorganisering og hvordan optimalisere de forskjellige alternativene vi har for privat og offentlig finansiering i teknologiprosjekter. Dette emnet gjør oss godt rustet til å rådgi og delta i tidlig-fase prosjektutvikling, gjerne som prosjektledere. Jeg vil også varmt anbefale MITs U.Lab for selvutvikling, sammen med  Harvards Unlocking the immunity to change. Begge kursene er online og gratis, og gir verktøy og prosesser for selvutvikling av høy kvalitet.

I tiden som kommer satser vi enda sterkere på gode prosjekter, både våre egne og andres. Nøkkelordet er igjen teknologi – i grensesnittet mellom mennesker og organisasjoner. Samarbeidsprosjekter med på tvers av teknologibedrifter, og prosjekter hvor offentlige virksomheter og teknologibedrifter kombineres, gjerne i IFU/OFU-struktur, er særdeles interessante. Jeg tror slike prosjekter vil være viktige for å skape framtidens teknologiske løsninger, med virkelig stor effekt for samfunn og brukere.

Et internt prosjekt vi arbeider med er å utvikle gode prosjekt- og prosessledelsesverktøy for gründere og SMBer. Det finnes flust av gode verktøy for store komplekse prosjekter og virksomheter, men disse er for tunge og spekket med overflødige funksjoner hvis man anvender de i mindre skala. Vi tar studere disse verktøyene, utvikler de i henhold til den skalaen som er nødvendig, og tester de ut sammen med kundene våre. Risikostyring er et eksempel på hvordan man kan bruke kunnskapen man har fra akademia og næringsliv i store komplekse sammenhenger, og kalibrere de til å passe de forholdene vi jobber med.