Agile | Kurs | Smidige organisasjoner

Nytt kurs: Introduksjon til Smidig

De fleste virksomheter i dag er opptatt av bærekraftig verdiskaping, produkt-, og tjenesteutvikling. I dagens stadig skiftende forretningslandskap er det nødvendig å være både tilpasningsdyktig og lyttende (på behov og ønsker fra kunder, brukere eller innbyggere). For effektivitet må man også være handlekraftig - for å kunne tilpasse seg raskt, og dermed skape verdi og oppnå ønskede resultater.
16. august 2023
Skrevet av Tor-Ivar Hals

Hva er Smidig Metodikk?

Smidig metodikk er en tilnærming til prosjektstyring og utvikling av produkter og tjenester som fokuserer på samarbeid, fleksibilitet og kontinuerlig forbedring. Smidig kom i sin tid som en reaksjon på tradisjonelle prosjektstyringsmetoder som ofte ble oppfattet som rigide, tidkrevende og vanskelige å tilpasse når behovene endrer seg.

Smidig tar i stedet sikte på å skape en kultur der teamene kan tilpasse seg endringer raskt, levere verdifull funksjonalitet jevnlig og kontinuerlig lære og forbedre seg.

De mest kjente smidige rammeverkene er Scrum og, Kanban. Disse rammeverkene gir en struktur for hvordan teamene organiserer seg, planlegger arbeidet, samarbeider og leverer resultater.

Selv om fokuset på Smidig metodikk ofte handler om prosesser, strukturer og roller – er allikevel det viktigste med smidig det tankesett og de verdier som uttrykkes. Disse er gyldige og betydningsfulle – i hele virksomheten.

 

Hvorfor skal du bry deg om smidig?

Virksomheter står overfor stadig økende konkurransetrykk og hurtige endringer i kundenes behov og teknologisk utvikling. I denne virkeligheten er det å kunne tilpasse seg og levere verdi raskt og jevnlig en avgjørende suksessfaktor. Her kommer smidig metodikk inn med et nytt verdi- og tankesett – samt en rekke praksiser som kan hjelpe team og virksomheter. Mange av effektene virksomheter jakter på når de begynner innføring av smidig tankesett og arbeidspraksis kan oppsummeres som nedenfor:

  1. Høyere kundetilfredshet: Smidig fokuserer på å forstå og levere det kundene virkelig trenger. Gjennom jevnlig interaksjon og tilbakemelding fra kundene kan teamene justere kursen og sikre at sluttproduktet møter kundenes forventninger.
  2. Redusert risiko: Den iterative og inkrementelle tilnærmingen i smidig gir mulighet til å oppdage og løse problemer tidlig. Dette reduserer risikoen for at et prosjekt feiler eller ikke leverer ønsket resultat.
  3. Økt effektivitet: Smidig legger vekt på kontinuerlig forbedring gjennom refleksjon og tilpasning. Dette resulterer i mer effektive arbeidsprosesser og høyere produktivitet over tid.
  4. Bedre teamarbeid og kultur i virksomheten: Smidig fremmer tverrfaglig samarbeid og selvstyrte team. Dette skaper en kultur der medlemmene føler eierskap til prosjektet og trives med å samarbeide for å nå felles mål.

 

Vi ønsker deg velkommen til Kurset «Introduksjon til Smidig»

Å ta det første steget inn i smidig verden kan virke overveldende – eller ullent og vanskelig å forstå. Her kommer kurset «Introduksjon til Smidig» til unnsetning. Dette kurset er designet for å gi deltakerne en grundig forståelse av smidig metodikk, dens prinsipper og hvordan man kan omsette smidig tankesett i praksis i sin virksomhet.

Hva lærer du?

Grunnleggende forklaring – hva er Smidig: Kurset begynner med å dekke de grunnleggende prinsippene bak smidig metodikk. Deltakerne vil lære om verdien av samarbeid, tilpasningsevne og kontinuerlig læring.

Smidige Rammeverk: En dypere dykk inn i populære smidige rammeverk som blant andre Scrum og Kanban.  Deltakerne vil forstå hvordan disse rammeverkene fungerer, deres fordeler og når det er hensiktsmessig å bruke dem.

Planlegging og Iterasjon: En viktig del av smidig metodikk er planlegging og gjentakende iterasjoner. Kurset vil dekke hvordan man planlegger arbeidet, setter opp mål og gjennomfører iterasjoner for jevnlig levering av verdi.

Samarbeid og Kommunikasjon: Smidige team er bygget på tverrfaglig samarbeid og åpen kommunikasjon. Deltakerne vil lære hvordan man skaper et miljø der teamene kan jobbe sammen effektivt og dele kunnskap sømløst.

Kontinuerlig Forbedring: Kurset vil vektlegge betydningen av å lære av erfaringer og kontinuerlig forbedre både prosjektprosesser og sluttresultater.

Smidig i organisasjonen: Smidig er ikke bare for enkelt-team – man kan også benytte tankesett, verdier og smidig kultur i hele virksomheten. Vi sier noe om hvordan.

Hvorfor bør jeg melde meg på et introduksjonskurs i Smidig?

Deltakerne vil få en grundig forståelse av smidig metodikk og dens kjerneprinsipper, som vil legge grunnlaget for vellykket implementering.
Kurset er også designet med praktisk anvendelse i tankene. Deltakerne vil lære konkrete trinn og teknikker for å implementere smidige prinsipper i virksomheten de jobber i.

Kurset ledes av erfarne smidig-eksperter som har håndtert ulike prosjekter og utfordringer. Dette gir deltakerne muligheten til å lære av ekte erfaringer og beste praksis.

Gjennom deltakelse i kurset får du muligheten til å nettverke med andre fagpersoner som ønsker å utvide sin forståelse av smidig teori og praksis.

 

Dersom du er interessert – les mer og meld deg på her

Vi har også en rekke andre kurs i høst – for en oversikt kan du gå hit: https://abilator.no/kurs/

 

NEDENFOR FINNER DU FLERE
ARTIKLER FRA OSS I ABILATOR

Abilator styrker seg innen bærekraft og anskaffelser

Denne gangen har vi vært så heldige og fått en erfaren og anerkjent profil med på laget. Cecilie Hammond Spark har sin første arbeidsdag hos oss i Abilator mandag 2. oktober.  Cecilie bringer med seg lang internasjonal erfaring og et stort hjerte for det lokale hjemme...

Nytt kurs: Introduksjon til Smidig

De fleste virksomheter i dag er opptatt av bærekraftig verdiskaping, produkt-, og tjenesteutvikling. I dagens stadig skiftende forretningslandskap er det nødvendig å være både tilpasningsdyktig og lyttende (på behov og ønsker fra kunder, brukere eller innbyggere). For effektivitet må man også være handlekraftig – for å kunne tilpasse seg raskt, og dermed skape verdi og oppnå ønskede resultater.

Fra bitch til bestevenn

Eirin Høyem forteller deg om et enkelt verktøy du kan ta i bruk for å bedre tåle kollegaene du kanskje ikke ville valgt selv.

Velkommen til workshop i Beyond Budgeting – Smidig virksomhetsstyring med Bjarte Bogsnes

Denne workshoppen vil ta for seg hvordan en hel organisasjon kan drives på en smidig måte, der mennesker og samhandling verdsettes mer enn prosesser og verktøy, og der evnen til å tilpasse seg endringer er viktigere enn å følge en plan.

Veien fra ull til gull!

Eirin Høyem skriver om hvordan psykologisk tryghhet ikke trenger å være noe ullent og vanskelig, men noe konkret og viktig!

Nasjonalt kvalitetsløft: Historien om DigiBarnevern og Trondheim kommune 

Dette er en historie om hvordan et lite prosjekt i én kommune førte til et stort nasjonalt kvalitetsløft i alle kommunale barnevernstjenester i Norge.

ADKAR – en strukturert endringsledelsesmetode

For organisasjoner som ønsker å gjennomføre endringer bør en strukturert endringsledelsemetodikk benyttes. ADKAR er enkelt og effektivt.

Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

Nasjonalt og globalt står vi overfor enorme utfordringer, som vil kreve store samfunnsmessige endringer de kommende årene. Ved hjelp av fire nye innovasjonsverktøy kan det offentlige nå kartlegge de faktiske behovene sine – eksisterende og fremtidige – og kommunisere...

Hjalp Golfforbundet med digital strategi

I en tid hvor digital kompetanse er viktigere enn noensinne, var Norges Golfforbund raske med å hanke inn Reidar Stølen fra Abilator som ekstern ressurs da de trengte hjelp med å legge en digital strategi.

Smidige organisasjoner i praksis

Hva vil det si å jobbe smidig – og hvordan kan denne praksisen gi bedre samarbeid, skape mer engasjement og sikre en mer effektiv måte å jobbe på for din organisasjon?