Nasjonalt og globalt står vi overfor enorme utfordringer, som vil kreve store samfunnsmessige endringer de kommende årene.

Ved hjelp av fire nye innovasjonsverktøy kan det offentlige nå kartlegge de faktiske behovene sine – eksisterende og fremtidige – og kommunisere disse ut til leverandørmarkedet på en måte som driver frem nye og fremtidsrettede løsninger.

Fire nye innovasjonsverktøy: Prøv dem nå >> 

Hilde Sætertrø, LUP
Hilde Sætertrø, LUP

Det offentlige Norge og Danmark bruker til sammen omkring 980 milliarder kroner i året på anskaffelser fra privat næringsliv.

— Med gode veiledningsverktøyer kan disse kronene bidra til å skape nye produkter og tjenester som løser deler av de store utfordringene vi står overfor, innleder Hilde Sætertrø, seniorrådgiver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

— Det offentlige viser samfunnsansvar, får bedre løsninger for pengene og gode produkter som løser utfordringene deres. Leverandørindustrien får muligheten til å utvikle og produsere til eksport, supplerer John Richard Hanssen, grunnlegger og seniorkonsulent i Abilator.

Verktøy for innovasjon i anskaffelse

  • Oppstart: Hva er riktig og bra å gjøre i oppstartsfasen?
  • Behov: Forstå egne behov – og hva som faktisk bør anskaffes lenger frem i prosessen.
  • Markedsdialog: Hvordan kommuniseres egne behov godt ut i markedet – og få gode innspill tilbake.
  • Ledelsesforankring: Slik forankres anskaffelsesprosessene hos ledelsen

Fire innovasjonsverktøy

Sætertrø har så langt utviklet fire planleggingsverktøy, sammen med Abilator. Hvert verktøy hjelper innkjøperne gjennom viktige deloppgaver i anskaffelsesprosessen – slik som oppstart, behovskartlegging, markedsdialog og ledelsesforankring.

— Verktøyene skal først og fremst styrke bestillerkompetansen. Målet er altså å kartlegge behovene i organisasjonen – hva er problemene som må løses? – for deretter å kommunisere disse behovene ut til markedet på en måte som skaper interesse og bringer frem nye løsninger, sier Sætertrø.

Nå går verktøyene sin seiersgang også i Danmark.

— En innovativ anskaffelsesprosess kan gjennomføres likt i alle land og bygger på et felles EU-regelverk for offentlige anskaffelser. Verktøyene har derfor internasjonal relevans. Vi er veldig glade for at danskene nå «stjeler» fra oss og eventuelt tilpasser og videreutvikler til eget behov og ulike anskaffelses-kontekster, smiler Sætertrø fornøyd.

Dette er LUP: Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) sin oppgave er å øke graden av nyvinning (innovasjonseffekten) som drives frem av offentlige anskaffelser. LUP er en mellomaktør som kobler offentlig behov med private virksomheters løsningsmuligheter. I tillegg bidrar LUP med kompetanse på gjennomføring av innovasjonsprosessene, med blant annet hensyn til anskaffelsesregelverket og mulige risikoreduserende virkemidler.

Dette er CO-PI: Center for Offentlig-Privat Innovasjon (CO-PI) er et nasjonalt senter i Danmark. De jobber for å styrke innkjøpskapasiteten til det offentlige, i tillegg til å utvikle innovative løsninger på tvers av offentlig sektor.

Brer om seg i Danmark

LUP sine verktøy ligger tilgjengelig på nett – til fri benyttelse eller inspirasjon. I Danmark har CO-PI, en nær samarbeidspartner av LUP, oversatt verktøyene og benytter dem nå som inspirasjon for eget opplegg.

— Vi valgte verktøyene fordi de skaper gode forutsetninger for å utforske behovene i offentlig sektor. Vi har brukt verktøyene en liten stund nå og merker at de lar oss koble behov mot innkjøp på en god måte, forklarer Anne Marie Berg, innovasjonskonsulent i CO-PI.

Kollega og med-innovasjonskonsulent Lærke Møller Sandsdalen har brukt verktøyene på to konkrete skaleringsprosesser for bygg- og anleggsbransjen.

— Ett prosjekt handler om hvordan offentlige byggherrer kan redusere massehåndtering i prosjektene sine, og ett om omstilling av arbeidsplasser. Metoden vår handler til syvende og sist om å samle så mange aktører som mulig om enslydende krav, men før vi kommer dit må vi utforske de faktiske behovene våre, skjønne utfordringene vi står ovenfor og finne ut hvordan vi kan være tydelig i formidlingen av disse behovene når vi går i felles markedsdialog.

Når vi spør om hvorfor CO-PI valgte å bruke de norske verktøyene kommer svaret fra Anne Marie raskt:

— Når noe er bra utviklet er det ingen grunn til å starte forfra!

Anne Marie Berg og Lærke Møller Sandsdalen, CO-PI 

Abilator bistår pedagogisk og praktisk

Tilbake i Norge kan Sætertrø fortelle at Trondheimsselskapet Abilator, som er spesialister på anskaffelser og digital transformasjon, var en naturlig samarbeidspartner for LUP.

— Abilator har bidratt til den pedagogiske og praktiske utformingen av verktøyene. De har tatt idéen vi hadde og satt den ut i live med den praktiske utforminga av verktøyene.

Verktøyene kan brukes på egen hånd

Kompetanse fra liknende prosesser og gode samarbeidspartnere var viktige forutsetninger som ledet Abilator frem til dagens svært brukervennlige verktøy.

John Richard Hanssen, Abilator
John Richard Hanssen, Abilator

— Da vi først «knakk nøtten» til verktøyene, var det enkelt å lage flere. Vi starta med markedsdialogverktøyet og bygde det opp med elementer fra spill. Deltakerne går steg for steg, gjør øvelser og svarer på spørsmål underveis. Resultatet er en styrket forståelse for hvordan de kan kommunisere de faktiske behovene sine ut til markedet, istedenfor å etterspørre løsningsforslag, sier John Richard, før han avslutter:

— Dette er pedagogiske verktøy for offentlige virksomheter som bruker anskaffelser som strategisk formål, eller som ønsker økt kompetanse på hvordan man driver innovative anskaffelser. Verktøyene kan benyttes fritt på egenhånd – eller med bistand fra LUP. Abilator blir ofte engasjert av LUP til å gjennomføre workshops for trening i bruk av verktøyene. Målet er uansett at virksomhetene utvikler egne interne prosesser, skreddersydd etter deres faktiske behov. Det er bare å laste ned verktøyene og begynne!