I Abilator er det de ansatte som som skaper kulturen, kompetansen og engasjementet. Vi har tatt en prat med Birthe Sætereid som er kontorleder og konsulent. 

Birthe har en bakgrunn fra Teesside University i England, med en bachelorgrad i Creative Digital Media. Karrieren startet innen produksjon og prosjektledelse i visualisering og 3D-animasjon. Dette førte henne videre til barne-TV, olje- og gassbransjen, offshore og havbruk. Med variert erfaring jobber hun i dag hos Abilator, hvor hun holder i kundeprosjekter og daglig drift.

Hvorfor valgte du Abilator? 

Bredden av tidligere bransjer gjør det ekstra spennende å høre hva som ble avgjørende i valget av Abilator. Birthe forteller oss at menneskene, fleksibiliteten og introduksjonen på nettsiden, satte fyr på nysgjerrigheten hennes. 

– Først og fremst ble menneskene og kulturen avgjørende. Med bakgrunn i teknisk og kreativ bransje har jeg alltid satt pris på en variert hverdag. I de store konsulentselskapene er det mye bra, men man blir fort nedprioritert i pipelinen på avgjørelser. I Abilator får jeg gjøre endringer, ta avgjørelser, og rom for ansvar og kreativitet. Det er sånn jeg utvikler meg, og derfor jeg trives så godt som jeg gjør i dag

Birthe vektlegger også Abilators solide kunderelasjoner og friheten til å forme egen hverdag. Dette, i kombinasjon med fleksibiliteten, gjør det enkelt for henne å være effektiv og verdiskapende. 

“Når man får tillit hos kundene og frihet under ansvar, kommer både de gode resultatene og mestringsfølelsen fort – det er vanvittig givende.”

Hvordan ser arbeidshverdagen ut?

Arbeidshverdagen i Abilator med vekslende kundebesøk, kontor og hjemmekontor, er noe Birthe setter tydelig pris på, og har savnet det siste året. Med det sagt er hovedandelen av av Birthes arbeid selvstendig, hvilket har gjort det enkelt for henne å være fleksibel, både i egen hverdag og med tanke på kundemøter.

Hva jobber du med nå? 

Birthe har konkret erfaring fra roller som både koordinator, prosjektleder og designer i kundeprosjekt. I dag jobber Birthe  med både ledelse og koordinering av interne og eksterne prosjekt hos Abilator. I tillegg har Birthe et overordnet ansvar for koordinering av løpende driftsaktiviteter. Dette innebærer blant annet bred kontakt med kunder, samarbeidspartnere, gjennomføring og oppfølging av markedsaktiviteter, HR og økonomihåndtering.

I Abilator brukes digitale samhandlingsplattformer som Mural og Miro aktivt, både internt og i arbeid med kunder. Verktøyet blir brukt til alt fra brainstorming, fellesmøter, retrospektive,kulturbygging, kurs og workshop. Birthe jobber fortiden med å utforme et helt nytt onboarding program for nyansatte i Abilator. 

– Man skaper et levende dokument med god oversikt over alle de praktiske oppgavene, som alle har tilgang til. Alle kan jobbe sammen i Mural og det gjør jobben min ganske mye enklere, forteller Birthe.  

Hva er de mest givende arbeidsoppgavene?

Birthe må tenke litt når vi stiller dette spørsmålet. Covid-19 har sørget for et skifte i hva som oppleves givende og utfordrende i stillingen hennes. 

– Det har vært en morsom utfordring å få til det sosiale, digitalt, det siste året. Vi bruker som sagt Mural, hvor vi har et visuelt kart over ting vi skal gjennom. Blant annet har vi innsjekksoppgaver, tips til hvordan man setter i gang gode samtaler, og lykkehjul på fredager. De som vinner på lykkehjulet får morgenlevering påfølgende lørdag. Dette er noe som pleier å engasjere de fleste, og det er veldig givende. 

 

Hva har du lært?

Birthe har hatt en bratt læringskurve og forteller at utfordringene har gitt økt kompetanse og selvtillit i stillingen. Overgangen til en ny bransje og et annet fagspråk var også noe hun fryktet før oppstart, men som gikk lekende lett med et støttende miljø og en uredd kultur.   

– Her hjelper vi hverandre hvis noen står fast i en utfordring. Under pandemien har mange av kundene våre hatt livestreams, noe jeg raskt fikk ansvaret for å løse. Da måtte jeg ut av komfortsonen! Heldigvis har det trygge miljøet og oppfordringen til å prøve seg frem gjort det lekende lett.

Hvilke muligheter har man i Abilator? 

“Du lærer så mye!”

 Birthe forteller igjen om den støttende og uredde kulturen som gir rom for utvikling, både personlig og profesjonelt. Hun mener ledelsen er gode til å se potensialet hos de ansatte og at alle har muligheten til å gjøre det de ønsker, så lenge man er motivert. 

 

Hva er du ekstra stolt av? 

– Personlig har jeg endret møtevirksomheten og bidratt til å skape mer levende og engasjerende møter. Men, jeg er mest stolt av det sosiale. Det har vært viktig for meg at de ansatte finner balansen mellom arbeid og fritid, og at Abilator bidrar med positive innslag til fritidsaktiviteter. Enten det er digitale sammenkomster eller forslag til fysiske aktiviteter vi kan gjøre hver for oss.  

Hva vil du si til noen som vurderer Abilator? 

Birthe trekker igjen frem de lave skuldrene, den uredde kulturen, og evnen til å samarbeide mot samme mål, før hun avslutter med: 

“Kjør på – du kjem ikkje til å angre.”