Dette året ble jeg ferdig med min utdanning og flytter nå til Oslo for å starte min karriere i konsulentbransjen. Nå kan jeg kalle meg selv sivilingeniør og legger bak meg 5 lærerike år ved NTNU i Trondheim. Likevel er kanskje den viktigste erfaringen jeg tar med meg inn i karrieren min fra året som deltidsansatt i Abilator. Et litt tilfeldig søk på NTNU Bridge skulle vise seg å bli en unik mulighet for både masteroppgave og karrierestart.

Som fjerde års teknologistudent ble jeg like etter ansettelse «leid ut» til et svært spennende prosjekt. Her skulle jeg være med å bidra til ferdigstillingen av Nordens første konferanse innen teknologi og jordbruk (+ hav og skog), AgriTech Nordic på Steinkjer. I løpet av våren 2018 jobbet jeg med dyktige folk både i Trondheim og på Steinkjer for å skape denne nye møteplassen. Min jobb gikk blant annet ut på å kommunisere imellom og samkjøre alle involverte, ha jevnlig kontakt med deltagere samt være en kontaktperson under selve konferansen. Dette var en utrolig spennende prosess hvor jeg lærte mye om å koordinere et større prosjekt i oppstartsfase.

Over sommeren startet jeg på mitt siste år på studiene. Ved semesterstart ble jeg involvert som konsulent for å se på mulighetene for teknologisk utvikling i en industribedrift. Da jeg i min master har fordypet meg innen digitalisering av tradisjonell industri var dette en unik mulighet for meg. Her fikk jeg være med på å se på mulighetene for digitalisering, samt forstå utfordringene som eksisterer i industrien i praksis. I tillegg ledet samarbeidet opp til det som har resultert i en høyst relevant og i min mening svært spennende masteroppgave.

I løpet av året har jeg også bidratt på flere interne prosjekter i Abilator. Dette har involvert alt fra informasjonsinnhenting og rapportskriving til koordinering av både interne og eksterne prosjekter. Alt i alt har dette resultert i svært varierte arbeidsoppgaver og jeg har lært mye som jeg tar med meg inn i min nye arbeidshverdag. Deltidsjobben i Abilator har lært meg å bli tryggere på hva jeg er interessert i og hvordan jeg skal forholde meg til en helt ny hverdag. Og jeg kan bare si at jeg gleder meg veldig til denne hverdagen!

Tiden i Abilator er nå på hell i denne omgang. Det har vært en fantastisk reise på vei til noe som skulle vise seg å bli min vei inn i arbeidslivet. Jeg reiser nå til Oslo med nyttige erfaringer, lærdommer og bekjentskaper til svært dyktige folk som jeg håper jeg får muligheten til å jobbe med igjen en dag.

Takk for meg!

Ida Marie Strømseng